Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. łódzkie
ul. Spadkowa 4/6
91-232 Łódź
tel. tel. 42 655 78 23, fax 42 655 78 53
Strona internetowa: http://domspadkowa.w.interia.pl/

Opis:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi


Dom jest placóką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim.

Swoją działalność rozpoczął w 1965 roku. Placówka składa się z dwóch starych budynków wybudowanych w latach 60- tych oraz nowego pawilonu.

Przeprowadzone prace adaptacyjno — remontowe pomieszczeń przybliżyły warunki przypominające „własny dom” na całe życie dla wszystkich pensjonariuszy. Budynki wyposażone są w ciepłą i zimną wodę oraz w centralne ogrzewanie. W placówce znajduje się gabinet zabiegowo— pielęgniarski.

Obecnie w naszym Domu przebywa 157 pensjonariuszy. Najmłodszy pensjonariusz ma 10 lat, a najstarszy 52. Podopieczni podzieleni są na 11 grup, w których znajduje się od 10 do 18 osób. Dzieci w grupach są dobrane pod względem wiekowym i stopnia upośledzenia.

W Domu dla każdej z grup znajduje się: jadalnia, łazienka, toaleta, bawialnia (pokój dzienny). Każdy pokój wyposażony jest w fotel rozkładany, stół, szafkę, krzesło. W bawialniach znajdują się także segmenty zaopatrzone w pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV. Generalnie dla grupy przeznaczona jest jedna łazienka, dwie umywalki i toalety.

W celu rozwijania osobowości mieszkańca na terenie Domu funkcjonuje szereg pracowni, między innymi: pracownia teatralna, muzykoterapii, plastyczna, pracownia terapii rozwojowej, gospodarstwa domowego, aktywności manipulacyjnej itd. W placówce zatrudnieni są: psycholog, pedagog, logopeda, oraz pracownicy socjalni.

DPS przykłada dużą wagę do wspierania rozwoju zdrowia fizycznego poprzez organizowanie zajęć rehabilitacyjnych, sportowych i  sportowo — terapeutycznych. Wykorzystując naszą bazę sportową tzn. sale gimnastyczne wyposażone w sprzęt do ćwiczeń siłowych, teren łąkowo — leśny oraz basen organizujemy różnorodne zawody i spotkania rekreacyjne zarówno dla naszych pensjonariuszy jak i mieszkańców innych placówek.

Dom nasz szczyci się dobrze zorganizowanym pionem rehabilitacyjnym. Nasi podopieczni mają dostęp do zajęć z zakresu fizykoterapii oraz kinezyterapii. W ramach kinezyterapii prowadzone są zajęcia mające na celu poprawę sprawności chodu, wykonywania czynności dnia codziennego, samoobsługi oraz ogólnej sprawności fizycznej. Prowadzona jest gimnastyka usprawniająca.

Dla dzieci wymagających odrębnego rodzaju ćwiczeń prowadzona jest indywidualna terapia. Celem zabiegów fizjoterapeutycznych jest usunięcie procesów chorobowych i zapobieganie ich nawrotom. Dom Nasz dysponuje również basenem, w którym prowadzimy zajęcia grupowe i ndywidualne oraz przygotowujemy podopiecznych do udziału w zawodach sportowych. W skład dobrze wyposażonej hydroterapii wchodzi wanna do hydromasażu, wirówka do masażu kończyn dolnych oraz natrysk biczowy.

W celu utrzymania kontaktów z rodziną i środowiskiem w DPS działa Rada Rodziców, która współpracuje z placówką i bierze czynny udział w życiu Domu. W związku z tym organizowane są zebrania z rodzicami informujące o aktualnej sytuacji, uroczystościach, wydarzeniach i imprezach organizowanych dla podopiecznych.

Na terenie DPS istnieje Szkoła Życia. Wydział Edukacji opłaca jedynie etaty nauczycieli, wszystkie pozostałe koszty funkcjonowania szkoły pokrywa Dom Opieki Społecznej. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które zgodnie z orzeczeniem kwalifikacyjnym uczęszczają na zajęcia do zespołów rewalidacyjno — wychowawczych. Dzieci, które nie mogą ze względu na różnorodne schorzenia uczęszczać do szkoły mają zajęcia indywidualne. Zajęcia grup rewalidacyjnych odbywają się w specjalnie przygotowanych pracowniach tj. stymulacji dotykowej, manipulacyjnej, plastycznej, relaksacyjno — wyciszającej oraz ciemni. Wszystkie zajęcia szkolne rozpoczynają się zawsze ćwiczeniami ruchowymi tzw. „porannym kręgiem”. Z w/w pracowni oprócz dzieci szkolnych korzystają również pozostali mieszkańcy Domu. Głównym zadaniem Szkoły Życia jest nauka podstawowych czynności samoobsługowych oraz życia codziennego. Zadanie to realizowane jest poprzez organizowanie licznych wycieczek edukacyjnych.

Mieszkańcy naszego Domu biorą udział w różnych imprezach sportowych, kulturowych i turystycznych.


Galeria

Słowa kluczowe:

DPS przy Spadkowej Łódź

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly