Informacje o firmie

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Szpitala Powiatowego w Radomsku

Kategorie: Zakłady opiekuńczo-lecznicze,
Adres i dane kontaktowe:
woj. łódzkie
ul. Komuny Paryskiej 5
97-500 Radomsko
tel. tel. 44 685 47 81

Opis:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Szpitala Powiatowego w Radomsku


Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o umowę z NFZ. Jest placówką o profilu ogólnym dla osób dorosłych.

Może objąć opieką 30 pacjentów. Obecnie w zakładzie pracuje: 2 fizjoterapeutów, terapeuta zajęciowy, 17 pielęgniarek, psycholog,  logopeda. Opiekę lekarską sprawuje lekarz specjalista chorób wewnętrznych,psychiatra, neurolog.


Do zakładu może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie skalą Barthel uzyskał 40 punktów lub mniej.


Zadaniem zakładu  jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją, rehabilitacją oraz kontynuacją leczenia chorych przewlekle oraz tych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.


Odbiorcami świadczeń są więc osoby, które ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność fizyczną, brak samodzielności w samo-pielęgnacji i w samoopiece, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej rehabilitacji i pielęgnacji, powinny przebywać w zakładzie opiekuńczym a w szczególności:

z chorobami naczyń mózgu,
po przebytym udarze mózgu,
osoby ze schorzeniami neurologicznymi,
ze stwardnieniem rozsianym,
z zespołami otępiennymi w tym z chorobą Alzheimera,
z przewlekle postępującymi chorobami mięśni i stawów,
z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
po skomplikowanych złamaniach, urazach
po skomplikowanych złamaniach, urazach
ze schorzeniami geriatrycznymi,
z trudno gojącymi się odleżynami.


Celem pobytu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym jest:

poprawa stanu zdrowia,
Aktywizacja i usprawnianie ruchowe,
zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego,
umacnianie zdrowa,
uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,
przygotowanie chorego i jego rodziny lub opiekunów do samoopieki i samo-pielęgnacji w warunkach domowych.


Zapewnimy świadczenia:

Usługi zdrowotne:

lecznicze
diagnostyczne
pielęgnacyjne
rehabilitacyjne
terapia zajęciowa
dietetyczne
wsparcie psychologiczne
promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Usługi socjalno- opiekuńcze:

aktywizacja
pomoc w podstawowych czynnościach życiowych
dostęp do różnych form pomocy socjalnej
pomoc w załatwianiu spraw osobistych

Osoba przebywająca w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu , rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

O skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego może wystąpić:

osoba ubiegająca się o skierowanie samodzielnie,
jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny,
podmiot wykonujący działalność leczniczą.


 

Galeria

Słowa kluczowe:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Radomsko

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly