Informacje o firmie

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Hajnówce

Kategorie: Zakłady opiekuńczo-lecznicze,
Adres i dane kontaktowe:
woj. podlaskie
Lipowa 190
17-200 Hajnówka
tel. (85) 682 92 90, (85) 682 91 56
Strona internetowa: http://www.spzoz.hajnowka.pl

Opis:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Hajnówce


Zakład zapewnia  całodobową pielęgnację i kontynuację leczenia dla osób niewymagających pobytu w Oddziale Szpitalnym oraz całodobową opiekę i rehabilitację.


Zasady pobytu:
Do zakładu może zostać przyjęta osoba wymagająca długoterminowych całodobowych świadczeń medycznych, która w ocenie skalą mierzącą stopień samodzielności i samoobsługi, uzyskała 40 punktów lub mniej.
Pobyt w zakładzie jest uzależniony od stanu zdrowia danej osoby i na czas określony.
Pacjent opłaca zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 70% swoich dochodów.
Do Zakładu nie mogą zostać przyjęte osoby z zaawansowaną chorobą nowotworową lub psychiczną, oraz uzależnieniem.


Niezbędne dokumenty:

• skierowanie do ZOL-u
• wniosek o wydanie skierowania
• karta kwalifikacji (tzw. skala Barthla)
• zaświadczenie lekarskie i  wywiad pielęgniarski
• dwa oświadczenia
• oraz dostarczyć decyzją emerytalno-rentową.


Zakład posiada 13 miejsc, w tym jedno dla pacjenta wentylowanego mechanicznie przewlekle. Mieści się on na pierwszym piętrze budynku Szpitala SPZOZ w Hajnówce, przy Oddziale Chorób Płuc.

Profesjonalną opiekę zapewniają pacjentom:

- lekarze medycyny
- pielęgniarki
- terapeuta zajęciowy
- psycholog
- dietetyk
- logopeda
- personel pomocniczy

 


 

 

Galeria

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly