Informacje o firmie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Ciechanowcu

Kategorie: Zakłady opiekuńczo-lecznicze,
Adres i dane kontaktowe:
woj. podlaskie
Plac Ks. Kluka 4
18-230 Ciechanowiec

Opis:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Ciechanowcu


Zadaniem placówki  jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które

przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego,

nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego

funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki, oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej rehabilitacji oraz

pielęgnacji, a także zapewnienia okresowej intensywnej opieki pielęgniarskiej. Pacjent do tego oddziału kierowany jest bezpośrednio przez

lekarza prowadzącego, z oddziału opieki krótkoterminowej. Czas pobytu pacjenta wynosi 6 miesięcy lub dłużej.


Podstawą skierowania pacjenta do ZOL-u jest :

skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na wniosek świadczeniobiorcy

Do wniosku należy dołączyć:

kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL wg. skali Barthel,

wywiad pielęgniarki i zaświadczenie lekarskie,

dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu, albo osoby zobowiązanej do ponoszenia

odpłatności za pobyt w Zakładzie ( tj. decyzja organu emerytalno –rentowego, decyzja o przyznaniu stałego zasiłku lub renty socjalnej).


 

Galeria

Słowa kluczowe:

ZOL w Ciechanowcu

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly