Informacje o firmie

Wojewódzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

Kategorie: Zakłady opiekuńczo-lecznicze,
Adres i dane kontaktowe:
woj. śląskie
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
tel. 32 451 12 05, 32 451 15 47
Strona internetowa: http://www.woloizol.com.pl

Opis:

Ośrodek jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej o profilu psychiatrycznym, dla którego funkcję organu założycielskiego pełni Województwo Śląskie, a który swoje zadania statutowe realizuje w następujących jednostkach organizacyjnych:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia (zakład lecznictwa odwykowego): 135 miejsc stacjonarnego leczenia osób uzależnionych od alkoholu (oddział przyjęciowo-detoksykacyjny i oddział psychoterapii, złożony z trzech pododdziałów) oraz  przychodnia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Świadczenia są udzielane według programu zaakceptowanego przez Regionalnego Konsultanta Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a pacjenci nie ponoszą za nie opłat. Zakład ten wykonuje także zadania dotyczące koordynacji w Województwie Śląskim pracy zakładów lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Leczenie osób ubezpieczonych jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a osób nieubezpieczonych ze środków Ministerstwo Zdrowia (przekazywanych do NFZ).

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, psychiatryczny: 210 miejsc przeznaczonych do udzielania całodobowych świadczeń opiekuńczo-leczniczych dla chłopców (od 12 lat) i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi (o różnych stopniach niepełnosprawności umysłowej, psychicznej i fizycznej) oraz Sekcja Rehabilitacji. Zakład ten udziela świadczeń w oparciu o program zaakceptowanego przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii. Świadczenia zdrowotne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a podopieczni lub ich rodziny ponoszą wynikające z ustaw opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie.

Warsztat Terapii Zajęciowej - PFRON: 31 miejsc pobytu dziennego przeznaczonych na prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z Powiatu Wodzisławskiego ze schorzeniami umysłowymi i psychicznymi (niezdolnych do pracy). Zadania są realizowane w oparciu o programy rehabilitacji i terapii przyjęte przez Radę Programową Warsztatu. Działalność warsztatu jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatu (umowy z Powiatem Wodzisławskim).

Laboratorium wykonujące badania z zakresu analityki ogólnej, hematologii, biochemii, koagulologii.

Galeria

Słowa kluczowe:

Osrodek Lecznictwa Odwykowego i ZOL w Gorzycach

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly