Informacje o firmie

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Feniks w Skoczowie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. śląskie
ul. Sportowa 13
43-430 Skoczów
tel. 33 853 37 25, tel./fax 33 853 36 27
Strona internetowa: http://www.feniks.skoczow.pl

Opis:

Dom prowadzi swoją działalność  na rzecz osób dorosłych  obojga płci niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku lokalnym.

Dom posiada 120 miejsc regulaminowych i świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz godne i podmiotowe traktowanie mieszkańców.

Rewalidacją podopiecznych zajmują się specjaliści reprezentujący różne dziedziny tej wiedzy: fizykoterapeuci, pedagodzy, psychologowie, i terapeuci. Całodobową opiekę zapewniają podopiecznym opiekunki. Dom posiada zaplecze rehabilitacyjno - terapeutyczne (hydroterapia, fizykoterapia, magnetoterapia, światłoterapia, indywidualny gabinet usprawnień leczniczych, sala gimnastyki grupowej, stanowiska masażu). W procesie adaptacji do nowych warunków bytowania pomagają podopiecznym pracownicy pierwszego kontaktu.

Każdy podopieczny objęty jest indywidualnym planem wsparcia. Regularnie odbywają się sesje psychoterapii grupowej i indywidualnej. Organizowane są również imprezy o charakterze kulturalno - rozrywkowym (zabawy, konkursy, quizy). Podopieczni chętnie korzystają z wyjazdów w teren np. w góry, do muzeum, zoo, kina, teatru. Dużą popularnością wśród podopiecznych cieszą się zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej takich jak: arteterapii, ceramiki, foto atelier, kulinarnej, technicznej, kosmetycznej. Podopieczni mają możliwość wyboru takiej formy zajęć, która odpowiada ich zainteresowaniom, a jednocześnie wpływa leczniczo. Nowe perspektywy w zakresie rehabilitacji wyższych czynności psychicznych stwarza sala doświadczania świata tzw. "Snozelen" i gabinet fototerapii. W Domu funkcjonuje piękna kaplica, w której regularnie odbywają się msze święte dla katolików i nabożeństwa dla ewangelików z udziałem mieszkańców pobliskich posesji.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly