Sanatoria, Ośrodki Rehabilitacyjne, Domy Opieki - Pomorskie

Dom Pomocy Społecznej Leśny

Dom Pomocy Społecznej Leśny

Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzeszyn, woj. pomorskie

Kategoria: Domy pomocy społecznej

Tel.: tel./fax 58 682 81 14

Dom Pomocy Społecznej realizuje pobyty długoterminowe dla kobiet z upośledzeniami umysłowymi w każdym stopniu oraz z chorobami psychicznymi /przewaga schizofrenii/.

Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza

Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza

ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie

Kategoria: Domy pomocy społecznej

Tel.: tel. 59 842 72 09, 59 842 98 70

Placówka funkcjonuje jako jednostka budżetowa i organizacyjna Miasta Słupska. jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Istnieje na t

« 1 2 3 ... 11 12 13 14 15 16 »
wszystkie artykuly