Sanatoria, Ośrodki Rehabilitacyjne, Domy Opieki - Podlaskie

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

Surażska 6, 18-100 Łapy, woj. podlaskie

Kategoria: Domy pomocy społecznej

Tel.: 85 715 28 91 wew. 119 , 85 715 28 92- centrala, 85

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Zasadniczym celem działalności jest zapewnienie całodobowej opieki osobom obojga płci, dotkniętych przewlekłymi chorobami somatycznymi lu

« 1 2 3 4 5 6 7 »
wszystkie artykuly