Sanatoria, Ośrodki Rehabilitacyjne, Domy Opieki - Opolskie

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie

Kategoria:

Tel.: /fax 77 461 34 80

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. jest domem pobytu stałego przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie.

« 1 2 3 ... 9 10 11 12
wszystkie artykuly