Informacje o firmie

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Pasternik"

Kategorie: Zakłady opiekuńczo-lecznicze,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
os. Krakowskie Przedmieście 28
32-085 Modlniczka
tel. tel. 12 285 44 15
Strona internetowa: http://pasternik.com.pl

Opis:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pasternik” 


Ośrodek działa od lutego 2000 roku. Seniorom przebywającym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, stworzono ciepłą atmosferę, całodzienne wyżywienie z różnorodnością diet, pozbawione barier architektonicznych oraz przyjazne wnętrza, oraz możliwość zaspokajania innych codziennych potrzeb bytowych a także całodobową opiekę  pielęgnacyjną i medyczną,  oraz stały kontakt z psychologiem i opiekę duszpasterską .

W styczniu 2004 roku zostały otwarte, w nowo wybudowanym budynku, Dzienny Oddział Rehabilitacji Leczniczej oraz Stacjonarny Oddział Rehabilitacji Leczniczej. Klientom zaoferowane zostały usługi sprawowania stacjonarnych, całodobowych lub dziennych świadczeń zdrowotnych, które swym zakresem obejmowały rehabilitację leczniczą i opiekę. Udostępniono usługi terapeutyczne z zakresu  fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masażu leczniczego, na zasadzie komercyjnej oraz w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W kolejnych latach do ośrodka zgłaszało się coraz więcej osób wymagających rehabilitacji neurologicznej. Aby sprostać tej rosnącej grupie klientów, dołożono starań, aby wykształcić kadrę fizjoterapeutyczną w szerokim wachlarzu nowoczesnych metod neurorehabilitacyjnych. Zadbano jednocześnie, aby nie obniżyć jakości rehabilitacji w innych dziedzinach jak reumatologia, ortopedia, czy rehabilitacja ogólnoustrojowa. Dobór kadry terapeutycznej był świadomie konstruowany tak, aby zabezpieczyć wysoką jakość terapii w wymienionych dziedzinach rehabilitacji.  W roku 2007 oferta poszerzona została o terapię logopedyczną, która stanowi niezbędne ogniwo w pracy z osobami dotkniętymi zaburzeniami mowy.

W kolejnych latach ośrodek konsekwentnie rozwijał swoją ofertę skierowaną do osób starszych,chorych i niepełnosprawnych. W 2008 roku otwarto salę terapii indywidualnej i wprowadzono usługę rehabilitacji „1 na 1”,  (jeden pacjent – jeden terapeuta). Od tego czasu, każda osoba przebywająca na Oddziałach Rehabilitacji prowadzona była indywidualnie przez wybranego terapeutę, co w znaczącym stopniu wpłynęło na uzyskane efekty terapeutyczne i umożliwiło ścisłe planowanie terapii pod kątem indywidualnych potrzeb. W roku 2008, NZOZ Pasternik był jedynym ośrodkiem w Małopolsce, który świadczył taką usługę każdemu pacjentowi, również w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W roku 2010 na Oddziałach Rehabilitacji, uruchomiono usługę terapii zajęciowej oraz zaproponowano zajęcia rehabilitacji grupowej, pełniące funkcje  integracyjne i terapeutyczne. Rozwinięto także ofertę terapii psychologicznej – utworzono salę do terapii relaksacyjnej, gdzie pacjenci mają możliwość zapoznać się z różnorodnymi technikami relaksacyjnymi (tj.  trening relaksacyjny Jacobsona, trening autogenny, techniki wizualizacyjne). Zajęcia pomagają pacjentom rozwijać umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem i jednocześnie są wsparciem w procesie rehabilitacji ruchowej poprzez redukcję napięcia mięśniowego.

W roku 2011 NZOZ Pasternik otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Podniesienie konkurencyjności NZOZ Pasternik przez wprowadzenie kompleksowych usług rehabilitacyjnych”, który ma na celu m.in. podniesienie estetyki gabinetów terapeutycznych i standardu oraz umożliwia wdrożenie najnowocześniejszych metod rehabilitacji dzięki zakupieniu  bezprzewodowego aparatu do powierzchniowej elektromiografii oraz innowacyjnego sprzetu do reedukacji chodu Lokomat pro 6 . Projekt jest obecnie realizowany.

Aktualnie NZOZ Pasternik zlokalizowany jest w 2-óch budynkach bez barier architektonicznych, przygotowanych do przyjęcia 20 pacjentów leczonych w trybie dziennym oraz 90 pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym. Ośrodek dysponuje dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych 1, 2 i 3- osobowymi pokojami z pełnym węzłem sanitarnym, telefonem oraz możliwością instalacji telewizji satelitarnej. Dla pacjentów Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego, wymagających zwiększonej opieki, dostępne są dwie sale całodobowego dozoru pielęgniarskiego. Każdy budynek posiada windę osobową umożliwiającą niepełnosprawnym poruszanie się po obiektach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na Oddziałach, we wszystkich pokojach zainstalowany został szpitalny system przywoławczy zaś oba budynki objęte są monitoringiem . W ośrodku znajduje się kaplica dla zapewnienia opieki duchowej.

Dobra opinia ośrodka budowana przez lata pracy ukierunkowanej na podniesienie standardu świadczonych usług, zaowocowała nawiązaniem współpracy z ważnymi instytucjami zaangażowanymi w rozwój rehabilitacji. Od roku 2004 NZOZ Pasternik wspiera edukację młodej kadry fizjoterapeutycznej. Studenci fizjoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbywają praktyki studenckie z dziedziny pielęgniarstwa i terapii zajęciowej oraz rehabilitacji. O praktykę w ośrodku starają się liczni indywidualni studenci z innych szkół wyższych w Polsce. Od roku 2010 odbywają się na oddziale Opiekuńczo – Leczniczym zajęcia kliniczne dla studentów fizjoterapii AWF w Krakowie z dziedziny rehabilitacji w geriatrii. NZOZ Pasternik dba także o dobrą współpracę z publicznymi, niepublicznymi i pozarządowymi podmiotami, których celem jest kreowanie środowiska   przyjaznego osobom niepełnosprawnym (m.in.  oddziały rehabilitacji i opieki długoterminowej, przychodnie w Polsce i na świecie, stowarzyszenia, fundacje, ośrodki naukowe i in.).


Galeria

Słowa kluczowe:

NZOL Pasternik

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly