Sanatoria, Ośrodki Rehabilitacyjne, Domy Opieki - Małopolskie

Dom Pomocy Społecznej w Płazie

Dom Pomocy Społecznej w Płazie

ul. Wiosny Ludów 4, 32-552 Płaza, woj. małopolskie

Kategoria: Domy pomocy społecznej

Tel.: tel. 32 613 12 91, tel./fax 32 613 12 77

Placówka jest typem domu dla osób przewlekle psychicznie chorych, stacjonarnie zamieszkiwanym przez osoby obojga płci. Obecnie mieszka tu 110 osób - 91 kobiet i 19 mężczyzn. Dom zapewnia całodobową o

Dom Pomocy Społecznej w Limanowej

Dom Pomocy Społecznej w Limanowej

ul. Witosa 24/26, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie

Kategoria: Domy pomocy społecznej

Tel.: tel. 18 337 17 07

DPS utworzony został zarządzeniem dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu z dnia 18.12.1992 r. i rozpoczął swoją działalność od 01.02.1993 r. Jest to Dom dla 60 przewlekle som

Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach

Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach

Mianocice 51, 32-210 Książ Wielki, woj. małopolskie

Kategoria: Domy pomocy społecznej

Tel.: 041 38 38 022, 041 38 38 210

Dom jest położony z dala od ruchliwych dróg w parku na wzniesieniu. Jest domem stacjonarnym, w którym mieszkają głównie osoby niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle somatycznie chore . Dysponuje

1 2 3 ... 14 15 16 »
wszystkie artykuly