Sanatoria, Ośrodki Rehabilitacyjne, Domy Opieki - Łódzkie

Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Łodzi

Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Łodzi

ul. Rojna 15, 91-140 Łódź, woj. łódzkie

Kategoria: Domy pomocy społecznej

Tel.: tel./fax 42 655 73 57

Dom Pomocy Społecznej mieści się w zachodniej części Łodzi, na osiedlu Teofilów. Dom otacza przepiękny ogród, co umożliwia mieszkańcom kontakt z przyrodą oraz relaks i odpoczynek w atmosferze spokoju.

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach

Wojszyce 46, 99-311 Bedlno, woj. łódzkie

Kategoria: Domy pomocy społecznej

Tel.: tel./fax 24 282 14 68

Celem naszego Domu Pomocy jest zapewnienie całodobowej opieki dla jego podopiecznych oraz zaspakajanie ich potrzeb opiekuńczych, bytowych i wspomagających. Dom przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn.

 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi

ul. Spadkowa 4/6, 91-232 Łódź, woj. łódzkie

Kategoria: Domy pomocy społecznej

Tel.: tel. 42 655 78 23, fax 42 655 78 53

Dom jest placóką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim. Swoją działalność rozpoczął w 1965 roku. Placówka składa się z dwóch starych budynków wyb

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS

ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-313 Łódź, woj. łódzkie

Kategoria: Domy pomocy społecznej

Tel.: tel. 42 250 72 00

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych osób obojga płci. Placówka zaspokaja potrzeby opiekuńcze, bytowe, wspomagające, edukacyjne mieszkańców. Zapewnia m.in. miejsce zamieszkan

« 1 2 3 ... 11 12 13 14 15 16 »
wszystkie artykuly