Informator

 

Szanowni Państwo,

wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w branży wydawniczej, a także w oparciu o doświadczenie w pracy redakcyjnej zachęcamy Państwa do skorzystania z oferowanej przez portal www.domyopieki.biz usługi custom publishing.

Jest to doskonałe narzędzie marketingowe, wykorzystujące techniki wydawnicze w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej z zakresu pozyskiwania nowych klientów, budowania lojalności, zwiększania świadomości marki oraz jej wzmacniania, a także narzędzie komunikacji wewnętrznej z pracownikami lub innymi grupami wewnętrznymi w przedsiębiorstwie, służące: informowaniu, motywowaniu, integrowaniu, edukowaniu, budowaniu kultury firmowej. Publikacja jest realizowana na zlecenie i sprzyja osiąganiu celów marketingowych, public relations (PR), komunikacyjnych.

 

Oferujemy przygotowanie:

  • magazynów tradycyjnych (papierowych),

  • newsletterów,

  • katalogów


     

Nasze publikacje:


"Informator Ogólnopolski Domy Opieki i Sanatoria" Nr 1 2013/2014

wersja elektroniczna Informatora --> czytaj


4.12.2013 redakcja portalu www.domyopieki.biz opublikowała pierwsze wydanie "Informatora Ogólnopolskiego Domy Opieki i Sanatoria" Nr 1 2013/2014.

Ideą Informatora było ułatwienie dostępu do informacji o placówkach opiekuńczych i leczniczych w Polsce wszystkim tym, którzy poszukują właściwej opieki dla siebie, bądź dla innej osoby w wieku senioralnym, a także promocja tych placówek.

Wiedząc jak trudnym jest dokonanie wyboru właściwej placówki przygotowaliśmy publikację zawierającą prezentacje prywatnych domów opieki, a także domów pomocy społecznej, ośrodków rehabilitacyjnych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pensjonatów i sanatoriów z całej Polski współpracujących z redakcją portalu www.domyopieki.biz. Zawartość wydania stanowi również aktualny spis Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, organizacji alzheimerowskich, spis organizacji działających na polu pomocy osobom dotkniętym chorobą Parkinsona, wykaz Uniwersytetów III Wieku, lista sanatoriów działających na terenie całego kraju, a także ciekawe artykuły.

Mamy nadzieję, że ta starannie przygotowana publikacja, która ukazała się drukiem oraz w formie elektronicznej na stronie naszego portalu ułatwiła zainteresowanym podjęcie decyzji w tak ważnej kwestii jaką jest zapewnienie rzetelnej opieki nad osobą starszą.

Jednocześnie liczymy iż stała się doskonałym narzędziem komunikacyjnym oraz promocyjnym dla prywatnych oraz państwowych domów opieki.

Informator został objęty nakładem w wysokości 20 tysięcy egzemplarzy. Dystrybucja Informatora odbyła się na terenie szpitali w całej Polsce za zgodą dyrekcji, a także poprzez domy opieki współpracujące z naszym portalem.


W treści Informatora znalazły się:

  • wizytówki prywatnych placówek opieki oraz domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, ośrodków rehabilitacyjnych i sanatoriów z całego kraju.

  • spis Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,

  • spis Uniwersytetów III Wieku,

  • spis organizacji działających na polu pomocy społecznej,

  • artykuły przygotowane przez redakcję. 

Informator domów opieki

Dla wszystkich osób, które prowadzą dom opieki i chciałyby promować swoje usługi, udostępniamy nasz informator. Bezpłatny informator, rozdawany w placówkach szpitalnych to publikacja przygotowana przez naszą redakcję, w której znajdą się wizytówki promowanych placówek oraz merytorycznie opracowane artykuły dotyczące opieki nad osobami starszymi i chorymi. Jeśli chcą Państwo, by informacja o prowadzonym przez Was domu opieki znalazła się w naszym informatorze, zachęcamy do kontaktu.

wszystkie artykuly