Informacje o firmie

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Radomsku

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. łódzkie
ul. Ignacego Krasickiego 138
97-500 Radomsko
tel. tel. 44 682 08 40, 44 682 15 91, fax 44 682 08 41

Opis:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Radomsku


Placówka jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.
Zasady funkcjonowania DDPS określa Regulamin Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku.
DDPS czynny jest codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 7.30 - 16.00.


Dzienny harmonogram obejmuje :
7.30 – 10.30 – praca administracyjno- biurowa
10.30 – 12.00 – wydawanie zup z wkładką w Punkcie Wydawania Posiłków dla podopiecznych MOPS
12.00 – 12.30 - przygotowanie stołówki do wydania obiadu dwudaniowego dla pensjonariuszy DDPS,
12.30 – 13.00 - wspólny posiłek na stołówce, odpoczynek poobiedni,
13.00 – 15.30 - realizacja zajęć w różnych formach,
15.30 – 16.00 - czas wolny spędzany według indywidualnych potrzeb.


Prawo do korzystania i uczestniczenia w działalności Domu mają osoby starsze, samotne, renciści i  emeryci, spełniający kryteria określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, skierowane do korzystania z tej formy pomocy, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej przez Dyrektora MOPS Radomsko.

Do zadań DDPS należy udzielanie świadczeń w zakresie:

- tworzenia odpowiednich warunków do kilkugodzinnego przebywania osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy,
- organizowania zajęć w ramach terapii grupowej, - organizowania życia kulturalnego i towarzyskiego,
- zapewnienia jednego posiłku dziennie (obiad dwudaniowy),

- możliwości korzystania z  urządzeń do podtrzymywania nawyków higienicznych.

Pobyt na terenie Domu i korzystanie ze świadczonych usług jest nieodpłatny.
Pensjonariusz Domu ponosi pełną /100%/ odpłatność wynikającą z kosztu zakupu dwudaniowego obiadu.


Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Radomsko

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly