Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej we Wrońcu

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. dolnośląskie
Wroniniec 59
56-215 Niechlów
tel. 792 240 915/65 543 65 95
Strona internetowa: http://www.dpswroniniec.pl

Opis:

O Nas:

Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Górowskiego, o zasięgu ponad gminnym i jest przeznaczony dla przewlekle psychicznie chorych 74 osób.

Dom położony jest w miejscowości Wroniniec w Gminie Niechlów, leżącej w dorzeczu rzeki Odry i Baryczy, w powiecie górowskim w województwie dolnośląskim. Dom znajduje się w środkowej części wsi, w otoczeniu pięknego starego parku, między zabytkowym pałacem z XVI wieku a ruinami kościoła z drugiej połowy XVI wieku. Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu powołano zarządzeniem Wojewody Leszczyńskiego nr 89/91 z dnia 10 września 1991roku. Oficjalne otwarcie nastąpiło dnia 20 października 1992 roku. Podstawowym przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom stałej, całodobowej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz rozwoju osobowości i samodzielności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej sprawności.

Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu posiada osiągnięty standard zgodny z wymogami prawa, posiada również decyzję wojewody dolnośląskiego o działalności na czas nieokreślony.

Warunki Mieszkaniowe:

Siedzibę Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu stanowi jeden budynek, gdzie znajdują się pomieszczenia mieszkalne ułożone segmentowo na dwóch kondygnacjach, po dwa pokoje połączone łazienką, której wyposażenie przewiduje zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych z higieną. Część mieszkalna budynku posiada 26 pokoi – jedno, - dwu, i trzyosobowych. Mieszkańcy mają możliwość wyposażenia pokoju we własne meble i inne własne przedmioty. Każdy mieszkaniec posiada klucz do własnego pokoju.

Pokoje mieszkańców wyposażone są w system przyzywowo – alarmowy i system alarmowo – przeciwpożarowy, oraz możliwość regulowania temperatury w pomieszczeniach.

Drugą część domu, zajmują pomieszczenia socjalne i gospodarcze: gabinety lekarskie, biura, świetlice, kawiarnia, jadalnia, kuchnia, fryzjernia i magazyny. Dom jest pozbawiony barier architektonicznych, dzięki czemu mieszkańcy – osoby niepełnosprawne mają dostęp do wszystkich pomieszczeń na terenie domu. Wolne przestrzenie w budynku przystosowane są do wypoczynku i spotkań towarzyskich.

Kuchnia dostosowana jest wielkością i wyposażeniem oraz zapleczem magazynowym do ilości przyrządzanych posiłków. Mieszkańcom zapewnia się 3 posiłki podstawowe i podwieczorek. Mają również prawo do spożywania posiłków według uznania na jadalni lub w pokoju w 2- godzinnym przedziale czasowym. Ostatni posiłek wydawany jest o godzinie 18.00. Przez całą dobę dla mieszkańców dostępny jest chleb, masło, dżem oraz herbata. Mieszkaniec ma możliwość otrzymywania posiłku dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza. W razie potrzeby mieszkańcy są karmieni.


 

Aktywizacja mieszkańców:

Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie własnej wartości i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego.

Miejscem prowadzenia zajęć terapeutycznych są specjalistyczne pracownie, świetlice, pokoje dziennego pobytu, letnie sale terapii a w indywidualnych przypadkach pokoje mieszkalne. Zajęcia mają charakter dobrowolny i są dostępne dla każdego podopiecznego.

Dla pensjonariuszy naszego domu proponowanych jest wiele form terapii zajęciowej. Proponowane formy terapii uzależnione są od zainteresowań i możliwości mieszkańców. Realizowane są poprzez terapię indywidualną, grupową lub zespołową.

Mieszkańcy naszego domu mają możliwość udziału w następujących zajęciach terapeutycznych:


* terapii muzycznej (Mieszkańcy czynnie i biernie uczestniczą w proponowanej terapii. Przy akompaniamencie akordeonu i organów wspólnie wykonują piosenki z dawnych lat, pieśni patriotyczne, okolicznościowe i religijne) Muzyka redukuje stres, obniża poziom napięcia i uspokaja.

* terapii kulinarnej (wspólne pieczenie ciast, smażenie frytek, placków ziemniaczanych, racuchów, wspólne robienie kanapek)

* ergoterapii (terapii przez ruch)

* silwoterapii (kontakt z przyrodą, wspólne spacery, wycieczki)

* biblioterapii (terapii przez literaturę, czytanie książek, czasopism)

* terapii rękodzielniczej ( malowanie farbami na drewnie, na szkle, wykonywanie gobelin z kolorowych włóczek, wykonywanie prac z bibuły, z papieru, ze słomy, ze sznurka, z masy solnej, z gipsu, robienie pisanek, układanie suchych bukietów z traw i kwiatów, wykonywanie stroików świątecznych)

* zajęcia rekreacyjne (organizowanie różnych form rekreacji: spacery, wycieczki rowerowe)

* wieczorki taneczne wspólnie z mieszkankami zaprzyjaźnionych domów, gry integracyjno – sportowe oraz zabawy świetlicowe).

Prowadzona jest również terapia logopedyczna dla podopiecznych po wylewach i udarach.

Co roku dla podtrzymania więzi z rodzinami organizowane są zjazdy rodzin połączone z aukcją prac wykonanych w czasie terapii zajęciowej z mieszkańcami.

Nasz dom odwiedzają szkolne zespoły muzyczne. Goszczą również seniorzy i koła gospodyń w ramach wspólnie realizowanych projektów wspierających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Organizujemy wymiany mieszkańców z zaprzyjaźnionymi domami.

Umiejscowienie naszego domu w parku stwarza dogodne warunki do prowadzenia terapii i oddziaływuje terapeutycznie na pensjonariuszy. Wkomponowane w zieleń oczko wodne wpływa relaksująco na przebywających tu mieszkańców, a wybudowane letnie sale terapii stwarzają mieszkańcom doskonałe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Największym jednak zainteresowaniem wśród mieszkańców i ulubionym miejscem spacerów cieszy się utworzony przed kilkoma laty kącik przyrodniczo – zoologiczny jak również sad z drzewami owocowymi. Z pomocą mieszkańców zbudowane zostały klatki i zagrody dla zwierząt. Obecnie w naszym kąciku hodowane są: króliki, gołębie i świnki wietnamskie. Wielu mieszkańców naszego ośrodka pochodzi z terenów rolniczych, gdzie w przeszłości mieli do czynienia z pracą na gospodarstwie, zatem dla nich kontakt ze zwierzętami jest czymś naturalnym i sprawia im ogromną radość, odstresowuje, wycisza emocje i sprawia, że ludzie czują się potrzebni.

Rehabilitacja:

Każdy mieszkaniec ma możliwość polepszenia lub utrzymania swojej sprawności ruchowej poprzez korzystanie z usprawnienia fizycznego w formie ćwiczeń ogólno kondycyjnych oraz indywidualnych zabiegów zlecanych przez lekarzy Osoby leżące są objęte rehabilitacją w formie gimnastyki przyłóżkowej.


Możliwe zabiegi to wszelkiego rodzaju masaże, hydromasaż, fotel masujący, biotron, diadynamic i inne według potrzeb i zaleceń lekarza.

- ćwiczenia w sali gimnastycznej z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów, pod nadzorem wykwalifikowanego instruktora.

- ćwiczenia i zabiegi rehabilitacyjne w ramach terapii przyłóżkowej pod nadzorem rehabilitanta.

Na miejscu w placówce przyjmuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i lekarz psychiatra. Dowóz do lekarzy specjalistów odbywa się własnym samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu istnieje możliwość spotkań i terapii psychologicznej.

Całodobową opiekę pielęgniarską sprawuje wysoko wykwalifikowany personel pielęgniarski i opiekunowie.

 

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS we Wrońcu

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly