Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubelskie
Wygnanowice 40A
Rybczewice
tel. tel. 81 585 40 63, 81 585 48 09
Strona internetowa: http://www.dpswygnanowice.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach położony jest na obrzeżach Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego,
w Dolinie Rzeki Giełczew, w Zespole Dworsko - Parkowym.

Istnieje od 1982 roku, początkowo jako filia DPS w Lublinie, ul. Głowackiego,

a od 1983 jako filia DPS w Kazimierzówce (obecnie  Świdnik). Od 1. kwietnia 1995 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna. Organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki w Świdniku. Dom przeznaczony jest dla  osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób starszych.

Mieszkańcy zajmują trzy odrębne budynki, co sprzyja tworzeniu rodzinnej atmosfery i poczuciu dobrostanu mieszkańców.
Dom ma możliwość przyjęcia osób ze środowiska na pobyty okresowe w sytuacjach nagłych i kryzysowych: na okres zimowy, podczas pobytu opiekuna w szpitalu i w tym podobnych sytuacjach życiowych.
DPS w Wygnanowicach świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkanek Domu.

1.   Dom świadczy usługi:

a) w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
-   miejsce zamieszkania,
-   wyżywienie,
-   odzież i obuwie,
-   utrzymanie czystości,

b) opiekuńcze, polegające na:
-   udzielaniu pomocy w podstawowych    
czynnościach  życiowych,
-   pielęgnacji,
-   niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw   
osobistych,

c) wspomagające, polegające na:
-   umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
-   podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu  
mieszkańców,
-   umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych                        i kulturalnych,     
-   zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
-   stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania                        i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
-   działaniu zmierzającym do usamodzielnienia                        mieszkańca w miarę jego możliwości,
-   pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi
w umożliwieniu podjęciu pracy, szczególnie                          mającej charakter terapeutyczny,
-   zapewnieniu bezpiecznego przechowywania                        środków pieniężnych  i przedmiotów                        wartościowych,
-  zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców                        oraz dostępności do informacji o tych prawach,
-  sprawnym załatwianiu skarg i wniosków                          mieszkańców,

d) w zakresie potrzeb edukacyjnych zapewniając osobie do 25   
roku:   
- pobierania nauki,
- uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,  
- uczenie i wychowanie przez doświadczenie  
życiowe

Dom posiada własną kuchnię, pralnię, pomieszczenie do terapii,

gabinet psychoterapii, pokój gościnny, salę rehabilitacyjną,

łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dysponujemy samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zabezpieczamy dostęp do odpowiednich usług medycznych.

Organizujemy wypoczynek letni mieszkankom Domu, imprezy okolicznościowe, wyjazdy na wycieczki.

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Wygnanowice

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly