Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
Wietrzychowice 9
33-270 Wietrzychowice
tel. tel./fax 14 641 80 29
Strona internetowa: http://www.dpswietrzychowice.pl

Opis:

Celem funkcjonowania Domu jest zapewnienie mieszkańcom - osobom dorosłym, niepełnosprawnym, warunków do bezpiecznego i godnego życia, intymności, wolności oraz umożliwienie rozwoju osobowości.

Nasz Dom oferuje pomoc dla osób w podeszłym wieku, bez względu na wyznanie, światopogląd w duchu chrześcijańskiej miłości. W Domu tworzymy prawdziwie rodzinną ciepłą atmosferę wspólnoty tak, aby mieszkańcy czuli się jak we własnym domu.

Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Dom gwarantuje sumienność i uczciwość realizacji obowiązków wynikających z opieki nad osobami starszymi. Dom jest jednostką zapewniającą mieszkańcom opiekę całodobową oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.

 

Od początku 2003 roku dyrektorem Domu Pomocy Społecznej zostaje Pan Zbigniew Łoś i rozpoczyna jego przystosowywanie do wymogów unijnych, tzw. standardów. W 2004 roku zostaje wybudowana winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Budowane są także nowe łazienki, toalety, a pokoje przebudowywane są na maksymalnie 4-osobowe i mniejsze. W pokojach i na korytarzach zmieniane jest pokrycie podłóg. W planach natomiast jest montaż kolektorów słonecznych, ocieplenie budynku ogrzewanie gazowe i za pomocą pompy cieplnej.

Aktualnie w DPS w Wietrzychowicach przebywa 80-ciu mieszkańców, około 45 kobiet i 35-ciu mężczyzn, kobiety mieszkają w pokojach na piętrze a mężczyźni na parterze.

Dom spełnia wymagania obowiązujących "standardów" potwierdzone nowym zezwoleniem na prowadzenie działalności, wydanym przez Wojewodę Małopolskiego nr 28/2009 z dnia 21.07.2009 roku.

W roku 2010 przewidziano rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych, w wyniku których zostaną wdrożone nowe źródła pozyskiwania energii cieplnej, i tak: ciepła woda do celów bytowych będzie produkowana w kolektorach słonecznych zamontowanych na dachu budynku, natomiast energia cieplna do zasilania centralnego ogrzewania będzie pozyskiwana z ujęcia wody za pośrednictwem pompy ciepła.

 

Pozwoli to na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów dymnicowych wydalanych obecnie do atmosfery przy spalaniu węgla kamiennego oraz na zmniejszenie wydatków na pozyskanie energii cieplnej.

W naszym domu przeznaczonym dla ludzi starszych przewlekle somatycznie chorych zatrudnionych jest 54 pracowników. W skład personelu medyczno-opiekuńczego wchodzą:

 • pielęgniarki,
 • psycholog,
 • kapelan,
 • rehabilitanci,
 • terapeuta zajęciowy,
 • pracownicy socjalni,
 • opiekunki,
 • pokojowe.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Wietrzychowicach

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly