Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. warmińsko-mazurskie
ul. 11 Listopada 12
11-600 Węgorzewo
tel. tel. 87 427 31 50, 87 427 31 54

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie jest jednostką budżetową o zasięgu ponadlokalnym, od l stycznia 2002 r. prowadzoną przez powiat węgorzewski. Dom przeznaczony jest dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
Za datę powstania uznać można rok 1880 r., kiedy to na terenie dawnych Prus Wschodnich, z inicjatywy Reindsgrafin Lendorf powstała fundacja mająca za cel pomoc osobom niepełnosprawnym.
Podstawą funkcjonowania Domu jest statut i Regulamin organizacyjny, opracowane zgodnie z regulacjami Ustawy o pomocy społecznej.
Do podstawowych zadań Domu należy zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspakajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych i religijnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych potrzeb. W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się ich potrzeby w zakresie warunków do posiadania własnych przedmiotów, aktywnego trybu życia i rozwoju zainteresowań, podtrzymywania więzi z rodziną oraz rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
Dom działa na bazie 13 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 6.753 m2, z czego 6 są to budynki mieszkalne, l - administracyjny ze zlokalizowaniem części medycznej i pralni, l - świetlica, 5 o charakterze gospodarczym (magazyny, garaże, warsztat), umiejscowionych na działce o łącznej powierzchni 3,64 ha.
Na terenie zlokalizowane są obiekty służące wypoczynkowi i rekreacji (altany, alejki z ławkami, obiekty sportowe - boiska, bieżnia lekkoatletyczna itp).
Ponadto dom posiada bazę do wypoczynku letniego utworzoną w oparciu o 5 domków letniskowych zakupionych od gminy i dzierżawiony teren w okolicy plaży miejskiej.
Przy liczbie miejsc etatowych 262 (liczonych jako 6 m na jedno łóżko w sypialniach) dom posiada 320 miejsc rzeczywistych. Niezbędne jest więc zrealizowanie programu naprawczego, zakładającego modernizację istniejących budynków budowę nowych pawilonów mieszkalnych.
Dom Pomocy Społecznej jest też miejscem pracy dla 180 osób, głównie kobiet, zatrudnionych: - w działalności podstawowej (pielęgniarki, opiekunki, pokojowe) obsłudze (kuchnia, pralnia, szwalnia, konserwatorzy, dozorcy) i administracji.
Finansowanie działalności prowadzone jest z budżetu powiatu. Podstawą finansowania są wpływy dotacji celowej i dochodów własnych powiatu (odpłatność za pobyt mieszkańców).

Słowa kluczowe:

DPS w Węgorzewie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly