Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. warmińsko-mazurskie
Uzdowo 18/19
13-214 Uzdowo
tel. tel. 23 696 54 16, fax 23 696 55 56
Strona internetowa: http://www.dpsuzdowo.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie jest jednostką budżetową. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej
i jest przeznaczony dla osób dorosłych - kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.

Wspiera mieszkańców i ich rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych
i opiekuńczych dla osób:

- które wymagają całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności,
- które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
- z którymi rodziny nie mogą sobie poradzić z powodu choroby psychicznej.

DPS oferuje 97 miejsc w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych, spełniających obowiązujące standardy.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Uzdowie od  2013 roku wynosi 2821,00 PLN.

Formalności związane z umieszczeniem w DPS dokonują Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.

DOM OFERUJE:

1. całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu, realizowaną według najnowszych standardów przez:

- lekarza psychiatrę,
- lekarza rodzinnego,
- pielęgniarki,
- terapeutów zajęciowych,
- psychologa,
- opiekunów,
- pracowników socjalnych,
- dietetyka,
- pokojowe.

2. szeroką gamę zajęć terapeutycznych, dydaktycznych, rehabilitacyjnych

3. urozmaicony program imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych o charakterze integracyjnym
organizowanych na terenie Domu i poza nim,

4. opiekę duszpasterską

Koszt pobytu:
Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej),
Opłatę za pobyt w domu wnoszą:

1. mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu
2. rodzina, bliscy
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania
w domu, a opłatami wnoszonymi przez rodzinę


STANDARD DOMU:

- pokoje mieszkalne 1,2,3,4 osobowe
- pokoje dziennego pobytu wyposażone w radia i telewizory
- gabinet medycznej pomocy doraźnej
- pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- winda osobowa i towarowa
- kuchnia i stołówka oraz kuchenka oddziałowa do całodobowej dyspozycji mieszkańców
- pralnia, prasowalnia, szwalnia,
- pracownie terapeutyczne, plastyczna, muzyko i kulturo-terapii, audiowizualna, tkacko - hafciarska,
- biblioteka z czytelnią
- pracownia terapii ruchem
- kawiarnia
- kaplica
- samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
- dogodne połączenia komunikacyjne PKS z sąsiednimi miastami powiatowymi
- budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych

Budynek jest wyposażony w system przyzywowo - alarmowy i system alarmowo - przeciwpożarowy

Mieszkańcy mają możliwość indywidualnego urządzenia swoich pokoi oraz posiadania własnych
rzeczy osobistych i codziennego użytku. 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Uzdowie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly