Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Tursku

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubuskie
Tursk 28
69-200 Sulęcin
tel. tel. 95 755 32 86, fax 95 755 20 75

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Tursku położony pośród lasów, pól, łąk i jezior przepięknej Ziemi Lubuskiej, 5 km od Sulęcina - siedziby powiatu, 50 km od Słubic, Kostrzyna, Świecka - miast granicznych. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych( astma, cukrzyca, choroby krążenia,alergie,stwardnienie rozsiane,choroba Alzheimera,miażdżyca itp.) i niepełnosprawnych fizycznie(osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności np : narządu ruchu). Posiada 220 miejsc w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych - każdy pokój posiada węzeł sanitarny. W Domu są  także pokoje gościnne, biblioteka z czytelnią, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji oraz kaplica. Na każdej kondygnacji są jadalnie, gabinety zabiegowo - pielęgniarskie, świetlice, sale telewizyjne, tarasy widokowe. Największym osiągnięciem Domu jest szeroki zakres i wysoka jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców. Zatrudniamy m.in.: trzech lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pedagoga, dyplomowane pielęgniarki, opiekunów, instruktorów terapii zajęciowej i muzykoterapii.


Jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania Domu jest zapewnienie rehabilitacji leczniczej służącej usprawnianiu i leczeniu chorych mieszkańców, a także troska o poczucie bezpieczeństwa, wybór własnego stylu życia oraz uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i religijnym.

Dom Pomocy Społecznej w Tursku zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby pielęgnacyjno-medyczne, socjalno-bytowe i religijne mieszkańców. W Domu działają zespoły opiekuńczo-terapeutyczne, do zadań których należy opracowanie indywidualnego planu wsparcia dla mieszkańca i jego realizacja. Mieszkańcy mają zapewnione bezpieczne i godne warunki życia, podnoszenie sprawności, podmiotowe traktowanie, podtrzymywanie więzi z rodziną, prowadzenie aktywnego trybu życia m. in. poprzez terapię zajęciową, rehabilitację oraz rekreację. Nasz Dom oferuje mieszkańcom różnorodne formy terapii i integracji. Mieszkańcy nasi uczestniczą w różnorodnych imprezach kulturalnych i charytatywnych organizowanych na terenie Domu, gminy, powiatu, w kraju i za granicą, które integrują ich ze społeczeństwem i ze sobą. Biorą udział w świętach państwowych, kościelnych, koncertach, festiwalach, imprezach okazjonalnych i innych.
Dom świadczy usługi:

ZDROWOTNE:

 • Zapewnienie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej -  zapewniamy dowóz na konsultacje specjalistyczne,
 • Każdy mieszkaniec ze względu na stan zdrowia posiada indywidualny plan wsparcia,
 • Zaopatrzenie w leki, art. sanitarne i przedmioty ortopedyczne,zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,o zakładach opieki zdrowotnej i innymi aktami prawnymi.
 • Zapewnienie rehabilitacji leczniczej stanowiącej jeden z najważniejszych elementów w usprawnianiu i leczeniu ludzi chorych,
 • Fizykoterapia: laser, solux, ultradźwięki, masaże wirowe, unittron - komputerowe urządzenia do profilaktyki, terapii i rehabilitacji zmiennym polem magnetycznym, elektrycznym, promieniowaniem podczerwonym, drganiami mechanicznymi
 • Kinezyterapia (ćwiczenia na sali), masaże, terapia manualna, tlenoterapia.

OPIEKUŃCZE:

 • Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
 • Pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

WSPOMAGAJĄCE:

 • Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej i oświatowo - kulturalnej,
 • Stymulowanie kontaktów z rodziną i środowiskiem,
 • Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • Umożliwienie realizacji potrzeb religijnych.

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Tursku

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly