Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Trzcielu

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubuskie
Jasieniec 69
66-320 Trzciel
tel. tel. 95 743 12 75, 743 12 22

Opis:

Dom Pomocy Społecznej „Leśna Polana” w Jasieńcu jest położony na terenie gminy Trzciel w Powiecie Międzyrzeckim. Zlokalizowany jest przy trasie Trzciel – Międzyrzecz w odległości 4 km. od trasy Poznań – Świecko. Wokół placówki rozciąga się niewielki las i sąsiaduje z okolicznymi gospodarstwami rolniczymi.


Odległość 4 km. od najbliższego miasteczka Trzciel i dogodny dojazd PKS sprawia, że mieszkańcy Domu utrzymują stały kontakt z instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Dom Pomocy Społecznej „Leśna Polana” w Jasieńcu jest Domem pobytu stałego przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przygotowany jest dla 70 osób i zapewnia kompleksowe zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkich mieszkańców.

Dom w swoim działaniu opiera się na zasadzie akceptacji i poszanowania indywidualności, stwarza warunki do posiadania własnych rzeczy, sprzętu, mebli, środków czystości i higieny osobistej oraz możliwości samodzielnego korzystania z przepustek, wyjazdów, dysponowania własnymi środkami finansowymi zgodnie z potrzebami, a także zapewnia szeroki dostęp do prasy, radia i telewizji.

Zatrudniona kadra pracownicza posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, jest kompetentna i odpowiedzialna. Ogółem zatrudnionych jest 43 pracowników.

 

 

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Posiłki przygotowywane są w jednostce, istnieje duże urozmaicenie oraz dania do wyboru:

- zapewnia się 3 posiłki dziennie,

- osobom przewlekle chorym oraz na zlecenie lekarza podaje się do 5-ciu posiłków w ciągu dnia,

- podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę,

- w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony,

- mieszkaniec na życzenie może spożywać posiłki w pokoju.

 

 

Warunki socjalne.

Rozwiązania architektoniczne dostosowane są do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Pokoje dla mieszkańców są jedno, dwu i trzyosobowe, wyposażone w niezbędny sprzęt, dobrany indywidualnie do potrzeb mieszkańców.

Pomieszczenia sanitarne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w różnym stopniu.

Dom zapewnia:

- miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędny sprzęt,

- odzież i obuwie, środki czystości i higieny osobistej,

- całodzienne wyżywienia,

- opiekę medyczną i pielęgniarską,

- zabiegi lecznicze i usprawniające,

- dostęp do kultury i rekreacji,

- spokój i bezpieczeństwo,

- stwarza możliwości zaspokojenia potrzeb duchowych i religijnych zgodnie z wyznaniem.

 


Terapia zajęciowa jest dobrowolna i istnieje możliwość wyboru według zainteresowań.Główne kierunki pracy socjalnej.

 1. Praca indywidualna z mieszkańcem.
 2. Praca grupowa.
 3. Pomoc i wsparcie w środowisku lokalnym.
 4. Podtrzymywanie kontaktów w rodzinie i odbudowanie zerwanych więzi.
 5. Organizacja czasu wolnego.
 6. Różne formy aktywizacji społecznej.

Integracja ze środowiskiem

 

1. Wspólne imprezy.

2. Organizacja świąt.

3. Współpraca z instytucjami.

4. Współpraca z rodzinami.

Pomoc i wsparcie psychologiczne i socjoterapia

 1. Wsparcie pedagogiczne.
 2. Krótkie formy teatralne.
 3. Biblioterapia.
 4. Rozwiązywanie problemów - formy warsztatowe

Dla chętnych mieszkańców:

- zespół śpiewaczy,

- zespół małych form teatralnych,

- grupa sportowa,

- grupa ogrodniczo-przyrodnicza,

-    kawiarenka internetowa utworzona w ramach programu

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

"Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

realizowanego pod nazwą "Otwórzmy wspólnie okno na nasz piękny świat" ,

-    aktywny wypoczynek - nordic walking,

-    grupa taneczna.

 

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Trzcielu

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly