Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubelskie
Teodorówka 1
23-400 Biłgoraj
tel. tel./fax 84 686 06 44

Opis:

Dom łącznie z filiami, przeznaczony jest dla 195 osób niepełnosprawnych intelektualnie: dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce funkcjonuje od 1957r. usytuowany jest w Powiecie Biłgorajskim 6 km od miasta Biłgoraj w kierunku na Zamość. Cały teren otoczony jest lasem, co umożliwia mieszkańcom kontakt z naturą. Na terenie domu są trasy spacerowe, boisko sportowe, staw oraz plac zabaw.

Dom zlokalizowany jest w dwóch obiektach, tj. starym budynku wybudowanym przed rokiem 1847 oraz nowym obiekcie oddanym do użytku w 1994r.

Dom świadczy m.in. usługi bytowe tj. zapewnia miejsce zamieszkania (pokoje 2-, 3-osobowe), wyżywienie, odzież, obuwie, środki czystości i itp. oraz usługi:

- opiekuńcze - polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, utrzymywanie kontaktu z rodzinami mieszkańców;

- wspomagające - polegające na podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców poprzez udział w zajęciach pracowni terapii zajęciowej oraz w zabiegach rehabilitacyjnych (do dyspozycji mieszkańców pozostaje 16 pracowni terapii zajęciowej oraz 2 sale rehabilitacyjne );

- religijne - stwarzanie mieszkańcom możliwości aktywnego uczestniczenia i realizowania potrzeb religijnych zgodnie z wyznawaną religią (na terenie domu zorganizowana została kaplica );

- kulturalne - zapewnianie możliwości uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych zarówno na terenie domu jak i organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, stowarzyszenia i fundacje;

- edukacyjne - zapewnienie możliwości realizowania obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży w Ośrodeku Szkolno - Rewalidacyjym w Biłgoraju, który realizuje nauczanie mieszkańców dps-u objętych obowiązkiem szkolnym na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS W Teodorówce

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly