Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Szarczu dla Dzieci i Młodzieży

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubuskie
Szarcz 30
66-330 Przczew
tel. tel. 95 749 10 09

Opis:

Na terenie Parafii działa Dom Pomocy Społecznej w Szarczu dla młodzieży i dzieci (dziewcząt) niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzony jest przez Siostry Felicjanki.

CHARAKTERYSTYKA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZARCZU:

 

lObiekt, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej został wybudowany w 1920 r. W okresie powojennym budynki zostały przeznaczone na cele Zakładu Specjalnego „Caritas”. Oficjalne otwarcie odbyło się 06.02.1959 roku. Był to pierwszy dom tego typu w ówczesnym województwie zielonogórskim prowadzony przez osoby świeckie.

lW 1963 roku na prośbę przedstawicieli „Caritasu” przybyły do tego Domu Siostry Felicjanki z Przemyśla, które podjęły pracę jako wychowawczynie i pielęgniarki współpracujące z personelem świeckim. Kierownictwo nad domem przyjęły siostry w lutym 1964 roku.

lOd tego czasu liczba personelu, zarówno świeckiego, jak i zakonnego zmieniała się i stopniowo zwiększała. Obecnie pracuje 16 sióstr, 26 personelu świeckiego i mieszkają 53 wychowanki.

lBudynki mieszkalne, znacznie rozbudowane, dostosowane są do potrzeb mieszkanek.

lDom pomocy społecznej jest to placówka, która zapewnia kompleksowe wsparcie osobom niepełnosprawnym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku. Jest to placówka, zapewniająca całodobową lub dzienną pomoc niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Do nich kwalifikowane są również osoby przewlekle chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast taka osoba potrzebuje stałej opieki. Mając na względzie dobro drugiego człowieka, placówka taka powinna zapewnić człowiekowi godność, intymność, wolność, rozwój osobowości, niezależność, wolny wybór, poczucie bezpieczeństwa.

lKażdy mieszkaniec domu pomocy społecznej ma zapewnioną opiekę zaspakajania niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych.

 

Prezentacja video:

 Odtwórz film, wybierając z listy:

  • 1 video - kliknij i zobacz

Galeria

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly