Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. śląskie
ul. Jagiellońska 2
41-200 Sosnowiec
tel. 32 292 41 01, 32 292 32 39
Strona internetowa: http://www.dpsnr2.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2 został utworzony jako Dom Zasłużonego Nauczyciela w 1967 roku. W roku 2007 jako jeden z pierwszych domów pomocy społecznej otrzymaliśmy stałe zezwolenie na prowadzenie jednostki w związku z osiągnięciem wymogów standaryzacyjnych. Aktualnie Dom jest samorządową jednostką organizacyjną pomocy społecznej podlegającą Prezydentowi Miasta Sosnowca.

Jednostka zlokalizowana jest w południowej części miasta Sosnowca, nieopodal centrum. W sąsiedztwie Domu znajdują się Szpital Miejski, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Dworzec Kolejowy, Biblioteka Miejska, Teatr „Zagłębia” oraz kompleks handlowo-rozrywkowy. Dom otacza duży ogród, który sprzyja wypoczynkowi, spacerom, spotkaniom towarzyskim, a także licznym imprezom kulturalnym.

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku wymagających całodobowej opieki i dysponuje 80 miejscami w pokojach jednoosobowych z balkonami. Mieszkańcy mają prawo posiadania własnych mebli oraz wyposażenia, dzięki czemu ich pokoje zachowują domową atmosferę i indywidualny charakter.

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, wykonany jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Obiekt wyposażony został w nowoczesne systemy przyzywowe i przeciwpożarowe. Ponadto w Domu znajdują się pomieszczenia dziennego pobytu: jadalnia, świetlica, biblioteka z czytelnią, sala rehabilitacyjna, gabinet medyczny, a także pokój gościnny. Na każdej kondygnacji znajdują się łazienki i kuchenki pomocnicze dla mieszkańców. Dom posiada własną pralnię oraz kuchnię, gdzie przyrządzane są posiłki uwzględniające zalecane przez lekarza diety. Posiadamy także samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nad mieszkańcami opiekę sprawuje wyspecjalizowany personel merytoryczny: pielęgniarki, pracownicy socjalni, rehabilitant, terapeuta zajęciowy, pracownik kulturalno-oświatowy, opiekunki i pokojowe. Opieka nad mieszkańcami sprawowana jest w sposób rzetelny, indywidualny i podmiotowy.


Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu osobom w podeszłym wieku wymagającym całodobowej opieki oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W zakresie bytowym Dom zapewnia miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędny sprzęt i meble; wyżywienie z możliwością wyboru zestawu posiłków w ramach obowiązujących norm żywieniowych  oraz środki utrzymania higieny osobistej. Dom i jego otoczenie  pozbawione są  barier architektonicznych. Mieszkańcy mają prawo posiadania własnych mebli i sprzętów, dzięki czemu ich pokoje zachowują domową atmosferę oraz indywidualny charakter. W Domu znajdują się pomieszczenia dziennego pobytu: jadalnia, świetlica, biblioteka z czytelnią, sala rehabilitacyjna, gabinet medyczny a także pokój gościnny. Na każdej kondygnacji znajdują się kuchenki pomocnicze dla mieszkańców. Dom zapewnia mieszkańcom 3 posiłki dziennie  w tym posiłek dietetyczny, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę.

W zakresie usług opiekuńczych zapewniamy opiekę lekarską i pielęgniarską oraz niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Mieszkańcy domu objęci są opieką zdrowotną. Usługi lekarza rodzinnego świadczone są zarówno w domu jak i w przychodni w zależności od stanu zdrowia mieszkańców. Ponadto mieszkańcy mają dostęp do poradni specjalistycznych, do których dowożeni są samochodem służbowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W ramach posiadanych środków finansowych zapewniamy mieszkańcom podstawowe leki, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowy oraz niezbędne wyroby medyczne dla osób leżących. Prowadzone są również konsultacje lekarzy specjalistów.

Realizacja usług wspomagających następuje poprzez umożliwienie udziału  w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców. Wśród form terapii stosowanych w Domu należy wymienić: biblioterapię, terapię opartą na słowie (pogadanki, dyskusje, prelekcje), prace manualne – arteterapię, gry intelektualne, oglądanie TV/Video, muzykoterapię itp. Zakres i forma oddziaływań terapeutycznych dostosowana jest do stanu biopsychospołecznego oraz indywidualnego zainteresowania mieszkańców. Celem zajęć terapeutycznych jest integracja mieszkańców. Poza tym zajęcia te dostarczają nowych wrażeń psychicznych, pozwalają nawiązywać nowe kontakty z innymi osobami.

Aktywizacja mieszkańców odbywa się poprzez organizowanie:

 • imprez okolicznościowych;
 • festynów, festiwali, pikników, zajęć rekreacyjnych na terenie ogrodu;
 • imprez integracyjnych z udziałem dzieci i młodzieży  z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych;
 • wycieczek turystyczno-krajoznawczych;
 • uczestnictwo w  życiu  kulturalnym  miasta;
 • udział  mieszkańców w  zajęciach Uniwersytetu  Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Sosnowiec

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly