Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubuskie
ul. Przemysłowa 42
66-440 Skwierzyna
tel. tel. 95 717 04 31
Strona internetowa: http://www.miedzyrzecz.dps4.bip.net.pl

Opis:

 

Dom Pomoc Społecznej w Skwierzynie rozpoczął działalność na podstawie Zarządzenia Nr 104 Wojewody Gorzowskiego z dnia 13 sierpnia 1997r. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Międzyrzeckiego, utworzony na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe. Nadzór nad domem sprawuje Starosta Międzyrzecki za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu.

Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie jest domem stacjonarnym stałego i okresowego pobytu. Przeznaczony jest dla 47 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Do głównych zadań domu należy zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i  wspomagających mieszkańców. Zapewnienie całodobowej opieki i pielęgnacji. Inicjowanie i wdrażanie różnych form terapeutycznych. Prowadzenie szeroko rozumianej pracy edukacyjno-wychowawczej. Nawiązywanie i utrzymanie kontaktów mieszkańców z ich rodziną oraz środowiskiem. Celem placówki jest ponadto rehabilitacja zawodowa i społeczna mieszkańca, umożliwienie zdobycia zawodu, usprawnianie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, rozwijanie zaradności osobistej, usamodzielnienie, przygotowanie i powrót do życia w środowisku społecznym. Istotnym zadaniem jest zapewnienie poczucia bezpiecznego, spokojnego i godnego życia.

 

W Domu prowadzone są następujące formy terapii zajęciowej: kulinarna, krawiecko – plastyczna, komputerowa, stolarska, wikliniarska, manualna, rehabilitacja ruchowa, muzykoterapia oraz biblioterapia.

 

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom mieszkańców, w Domu organizowane są warsztaty teatralne. Grupa mieszkańców tworzy zespół teatralno - muzyczny „Na ostatnią chwilę”. Prężnie działa także drużyna piłkarska.


Do stałych przedsięwzięć organizowanych przez Dom należą Plenery Malarskie oraz Międzynarodowe Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych. Punktem kulminacyjnym Dnia Osób Niepełnosprawnych są zawody sportowe. Placówka także angażuje się w Obchody Lubuskiego Tygodnia Seniora i Lubuskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Istotnym zadaniem Domu w zakresie świadczonych usług jest nawiązywanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktów mieszkańców z rodziną. W tym celu Dom organizuje co roku  „Pikniki rodzinne”.

Dom umozliwia warunki do rozwoju samorządności. Powołana jest  Rada Mieszkańców. Podczas zebrań społeczności Domu uwzględnia się wypowiedź i potrzeby mieszkańców, porusza się bieżące sprawy. Placówka zapewnia organizację świąt i uroczystości okazjonalnych, umożliwia udział w spotkaniach i wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych.


Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie położony jest w spokojnej okolicy miasta, w bliskości malowniczej rzeki Warty i lasów.

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Skwierzynie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly