Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
Sieradza 208
33-240 Żabno
tel. tel. 14 645 61 05
Strona internetowa: http://www.dpssieradza.pl

Opis:


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Psychicznie Chorych „Zielony Zakątek” przy Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy jest organizacją pozarządową, która powstała w sierpniu 2008 r. Rejestracja nastąpiła w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312433 Skupia grono pracowników Domu pragnących pomagać osobom chorym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku. Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 40 członków.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:
• pomoc i wsparcie w zabezpieczeniu funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej
w Sieradzy, a także polepszenie warunków bytowych i zdrowotnych przebywających tu osób przewlekle psychicznie chorych, wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji oraz pomoc w zaspakajaniu ich potrzeb życiowych,
• pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju, jak i za granicą
z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych i zdrowotnych w tym pozyskiwanie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego , leków i wyposażenia celem poprawy wizerunku Domu oraz jego otoczenia ;
• ochronę i promocję zdrowia w tym zdrowia psychicznego osób
niepełnosprawnych oraz profilaktykę i rozwój rehabilitacji leczniczej,
• upowszechnianie i ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi,
• popieranie wszelkich form działalności charytatywnej, na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
• inicjowanie i wspieranie pro- społecznej działalności kulturalnej i integracyjnej,
• prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznacza się na realizację celów statutowych,
• inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Powyższe zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych i pracę wszystkich członków Stowarzyszenia. Aby Stowarzyszenie mogło pomagać ludziom starszym i niepełnosprawnym staramy się szukać sponsorów, ludzi dobrego serca, którzy w różnorodnej formie mogą nas wesprzeć. M.in. jest to stała współpraca z Bankiem Żywności i pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla mieszkańców DPS w Sieradzy w ramach programu "PEAD".

Stowarzyszenie współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w organizowaniu licznych form spędzania czasu wolnego, poprzez finansowanie m.in. wycieczek. Do działań podjętych przez Stowarzyszenie zaliczyć można również współorganizację Pikniku Integracyjnego Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

W ramach działalności kulturalno - oświatowej organizowane są wyjazdy rekreacyjne i turystyczne, święta, uroczystości okazjonalne oraz imprezy artystyczne - wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania integracyjne, konkursy i zabawy taneczne. Nie pomija się też osób, które mogą tylko biernie uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach. Mieszkańcy rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności artystyczne. Efektem tego są programy artystyczne prezentowane na imprezach odbywających sie w placówce i poza nią. Najsprawniejsi mieszkańcy czynnie uczestniczą w ważnych imprezach kulturalnych i muzycznych. Wybrane wydarzenia z życia Domu umieszczane są w kronice. Aktywizacja mieszkańca odgrywa szczególną rolę w poprawie jakości jego życia. Racjonalne spędzanie wolnego czasu to najlepszy lek na poczucie rezygnacji i zobojętnienia. Aktywny senior, mimo wieku i często nie najlepszego stanu zdrowia czy braku najbliższej rodziny, odznacza się lepszą kondycją psychosomatyczną.

Na co dzień mieszkanki spotykają się nie tylko w sali dziennego pobytu, ale również w pracowniach terapeutycznych, których rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności artystyczne. W doborze zajęć uwzględnia się możliwości , umiejętności, a także ich oczekiwania i potrzeby. Instruktorzy Terapii Zajęciowej proponują różnorodny asortyment zajęć np.:
Zajęcia kulinarne :
- Panie poznają sposoby przyrządzania potraw
- nabywają umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu gospodarstwa domowego i poznają zasady bezpiecznego posługiwania się nim
- poznają zasady zdrowego żywienia
- uczestniczą w pogadankach tematycznych np.: ”Poznajemy kuchnie świata” „ Jak należy zachować się przy stole” itp.
Po zakończeniu praktycznych zajęć następuje degustacja sporządzonych potraw. Tego typu zajęcia prowadzone są w pracowni sąsiadującej z kuchenką oddziałową.

Kuchenka oddziałowa to miejsce gdzie mieszkanki samodzielnie przygotowują sobie kawę , herbatę i mało pracochłonne posiłki. Wyposażona standardowo w segment kuchenny, stół z krzesłami, zlewozmywak, kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, lodówkę oraz naczynia kuchenne.

 

Zajęcia plastyczne:

-Mieszkanki wykonują prace plastyczne takimi technikami jak: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie na szkle, Bristolu, witraż, wydzieranki z papieru kolorowego itp.
- kartki okolicznościowe
- z masy solnej i modeliny powstają przepiękne aniołki, zwierzątka, breloczki itp.


Zajęcia hafciarskie
Te zajęcia cieszą dużą popularnością gdyż niektóre panie dzięki umiejętnościom posługiwania się igłą wyczarowują piękne obrazy wyszywane haftem krzyżykowym, a bieżniki i serwety haftem richelieu. Te małe arcydzieła ozdabiają pokoje ,a także korytarze Domu.


Papieroplastyka
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem jednej techniki – mieszkanki wykonują kulki z bibuły, którymi następnie wyklejają szablony obrazów.

drukuj

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Sieradzy

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly