Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubelskie
Ruskie Piaski 59
22-413 Nielisz
tel. tel. 84 631 34 08, tel./fax 84 631 34 12

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez Powiat Zamojski . Dom ma charakter stałego pobytu i przeznaczony jest dla 59 przewlekle psychicznie chorych kobiet . Dom prowadzi działalność rehabilitacyjną i społeczną na rzecz niepełnosprawnych mieszkanek Domu . Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy , ustalający dochody i wydatki .
Dyrektor Domu organizuje zadania wynikające z zasady jednoosobowego kierownictwa art.4 kodeksu pracy i zakresu czynności . Zadania swoje z gospodarki finansowej realizuje wspólnie z Głównym Księgowym , który współuczestniczy w zarządzaniu Domem i zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności .

Słowa kluczowe:

DPS Ruskie Piaski

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly