Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. zachodniopomorskie
Żabów 31
74-200 Pyrzyce
tel. tel. 91 577 76 41
Strona internetowa: http://www.dps-pyrzyce.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie


Placówka dla osób  przewlekle somatycznie chorych. Dom jest samodzielną powiatową jednostką budżetową o zasięgu ponadgminnym. Działalność Domu prowadzona jest w dwóch miejscowościach. Jeden Dom znajduje się w Pyrzycach przy ul. Niepodległości 4, zaś filia mieści się w miejscowości Żabów 31.

W Domu Pomocy Społecznej w Żabowie zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowany personel stosownie do potrzeb wynikających z indywidualnych planów wspierania mieszkańca. Plan opracowany jest przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy dla każdego mieszkańca indywidualnie.


Formy terapii zajęciowej:

Biblioterapia
Muzykoterapia
Zajęcia plastyczne: rysunek, malarstwo;
Logoterapia
Zajęcia kulinarne
Silwoterapia
Zajęcia rekreacyjno-sportowe


Zajęcia w terapii zajęciowej:

Papieroplastyka
Plastyczne
Robótki ręczne
Drobne prace na terenie Domu


Inne formy wsparcia:

Spacery z opiekunem i ze współmieszkańcami o mniejszej sprawności fizycznej;
Imprezy okolicznościowe na terenie Domu;
Msze Św. odprawiane na terenie Domu, spowiedź św.


Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Żabowo

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly