Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubelskie
Popkowice 1
23-250 Urzędów
tel. tel. 81 821 31 13, fax 81 821 31 34
Strona internetowa: http://www.dpspopkowice.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach jest najstarszym domem pomocy społecznej w powiecie kraśnickim, we wrześniu 2010 r. placówka obchodziła 60-lecie działalności.

Dom posiada 183 miejsca i przeznaczony jest dla osób starych oraz przewlekle somatycznie chorych. Profil domu sprawia, że większość podopiecznych jest w podeszłym wieku i wymaga pielęgnacji z uwagi na istniejące schorzenia układu krążenia, narządów ruchu, neurologiczne i inne. Dominującym kierunkiem pracy domu jest realizacja zadań pielęgnacyjno -opiekuńczych.

Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy
Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób starszych oraz przewlekle somatycznie chorych. Zapewnia całodobową, profesjonalną opiekę pielęgniarska, świadczący usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim zamieszkujących. Profil domu sprawia, że większość podopiecznych jest w podeszłym wieku i wymaga pielęgnacji z uwagi na istniejące schorzenia wielu układów i narządów. Jednym z dominujących kierunków pracy Domu jest realizacja zadań pielęgnacyjno- opiekuńczych.

Działalność personelu ukierunkowana jest na dobro mieszkańców, którego jednym z celów jest utrzymanie ich jak najdłużej w sprawności psychofizycznej. Opiekę pielęgniarską sprawuje 23 wykwalifikowanych pielęgniarek. Ponadto opiekę nad mieszkańcem świadczą: opiekunowie kwalifikowani, opiekunowie, asystenci osób niepełnosprawnych, pokojowe. Personel posiada doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.


PRACOWNICY SOCJALNI
W DPS w Popkowicach zatrudnionych jest czterech pracowników socjalnych. Mają oni na celu tworzenie atmosfery sprzyjającej pełnej adaptacji mieszkańców i ich aktywizacji w nowym środowisku przy ścisłej współpracy z członkami Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego. Do zakresu działania pracowników socjalnych należy w szczególności: aktywne uczestnictwo w przyjmowaniu nowo przybyłych mieszkańców, prowadzenie i aktualizacja ich dokumentacji, koordynacja gospodarka finansową mieszkańców, w tym ich depozytów, czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców, pomoc w rozwiązywaniu problemów, rozpoznawanie i udział w zaspokajaniu potrzeb, załatwianie wszelkich spraw urzędowych, dokonywanie zakupów dla mieszkańców, którzy sobie tego życzą, nawiązywanie i podtrzymanie kontaktu z rodziną mieszkańca przy współpracy ze środowiskiem i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.


Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu również ze świadczeń zdrowotnych. Mieszkańcy na miejscu objęci są opieką lekarza rodzinnego(2 razy w tygodniu) oraz lekarz psychiatry (2 x w miesiącu). Do poradni specjalistycznych dowożeni są pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Dom pokrywa również koszt zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego do wysokości limitu. W celu określenia indywidualnych potrzeb podopiecznych powołany został zespół terapeutyczno - opiekuńczy. Do zadań zespołu należy opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców i wspólna ich realizacja. Działania koordynują pracownicy pierwszego kontaktu.


Dom zapewnia mieszkańcom opiekę duchową i kontakt z kapłanami, którzy wypełniają posługę duszpasterską przez indywidualne spotkania z mieszkańcami, udzielanie sakramentów oraz organizację okolicznościowych nabożeństw. Msze św. odprawiane są 3 razy w tygodniu (wtorek, piątek, niedzielę) oraz w święta. Posługę kapelana wspierają Siostry Serafitki. Na terenie Domu jest kaplica.

Dom Pomocy w Popkowicach zatrudnia psychologa. Do jego zadań należy między innymi: rozpoznawanie potrzeb psychicznych mieszkańców, konsultacje, prowadzenie grup terapeutycznych, sporządzanie opinii psychologicznych na potrzeby DPS, kształtowanie właściwej atmosfery w relacji mieszkaniec – mieszkaniec, mieszkaniec – personel oraz udzielanie wskazówek merytorycznych w organizowaniu zajęć terapeutycznych.


REHABILITACJA
W Domu Pomocy Społecznej prowadzona jest rehabilitacja, której celem jest przywrócenie choremu optymalnej sprawności fizycznej. Aktywizowanie do czynności samoobsługowych i zapobieganie skutkom unieruchomienia realizowane jest przez ćwiczenia indywidualne (UGUL) i grupowe. Ponadto do oceny sprawności ruchowej wykonywane są testy czynnościowe chodu i równowagi. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z zabiegów fizykoterapeutycznych, prowadzonych przez dwóch wykwalifikowanych pracowników. W celu leczenia schorzeń oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych wykorzystywane są: pole magnetyczne, laser, lampa terapeutyczna LUMINA, ultradźwięki, aparat do elektroterapii, wanna czterokomorowa oraz masaż ręczny.


TERAPIA ZAJĘCIOWA
Terapia zajęciowa jest niezbędnym elementem aktywizacji w naszym Domu. Dzięki niej nasi mieszkańcy mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz spędzania wolnego czasu w sposób twórczy i atrakcyjny.
Wśród osób leżących ze znacznym stopniem niepełnosprawności fizycznej prowadzona jest terapia przyłóżkowa dostosowana do indywidualnych potrzeb.
Pozostali mieszkańcy są objęci terapią warsztatową prowadzoną w pracowni terapii zajęciowej. Tutaj mogą korzystać z różnorodnych form aktywności wg zainteresowań i własnych umiejętności. Zajęcia mają charakter grupowy i indywidualny (rozmowy terapeutyczne)

Do najbardziej atrakcyjnych należą:
Arteterapia – W terapii przez sztukę stosujemy różnorodne techniki, takie jak: rysunek i malarstwo, modelowanie w glinie, plastelinie, modelinie, masie papierowej i solnej, rzeźbienie w styropianie, wykonywanie wytworów technikami łączonymi, wyszywanie i haft
Biblioterapia – Słowo pisane: czytanie książek i różnego rodzaju czasopism jest dla wielu mieszkańców interesującą formą „wentylowania” od własnych problemów.
Ludoterapia – inny rodzaj aktywności przynoszącej radość i zadowolenie dla wielu osób dla przyjemnego spędzania czasu. Mieszkańcy rozwiązują krzyżówki, grają w różne gry planszowe, układają układanki itp.
Muzykoterapia - „Spotkanie z muzyką” dla wielu mieszkańców to nie tylko słuchanie bierne, jest to także śpiew różnego rodzaju utworów o tematyce rozrywkowej i poważnej.
Teatroterapia – Utalentowani mieszkańcy realizują swoje umiejętności podczas zajęć teatralnych. Swoje osiągnięcia prezentują na licznych występach i przeglądach artystycznych.
Zajęcia kulinarne należą do bardzo przyjemnej formy aktywizowania mieszkańców. Umiejętności kulinarne dla wielu mieszkanek to okazja do wykazania radości wynikającej z degustacji z wykonanych przez siebie potraw

Ważnym aspektem życia mieszkańców jest także możliwość korzystania z bogatej oferty imprez kulturalnych, organizowanych na terenie DPS, jak również wyjazdy integracyjne do innych zaprzyjaźnionych Ośrodków.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Popkowicach

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly