Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. łódzkie
Pniewo 91
99-311 Bedlno
tel. Tel/Fax: +48 24 285 10 69
Strona internetowa: http://www.dpspniewo.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie


Placówka znajduje się w wsi w gminie Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie. Otoczony jest pięknym parkiem, nadając atmosferę ciszy i spokoju. Obiekt przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku.
Warunki mieszkaniowe:

Budynek Domu jest dwupiętowy, nie posiada barier architektonicznych, wyposażony w podjazdy i windę. Dom dysponuje 72 miejscami w pokojach 2 i 3-osobowych. Wszystkie pokoje posiadają instalację przeciwpożarową i przyzywową. Na terenie Domu znajduje się kuchnia, gabinet rehabilitacji, pralnia, stołówka, sale terapii zajęciowej,  gabinet doraźnej pomocy medycznej, podręczna biblioteka,  kaplica.


Usługi bytowe:

wyżywienie,
utrzymanie czystości;
odzież i obuwie.

Usługi opiekuńcze polegające na:

udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
pielęgnacji,
niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

wspomagające, polegające na:

podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.

Placówka dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników zapewniającą opiekę na wysokim poziomie.


W Domu zatrudnieni są opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, fizjoterapeuta, instruktor terapii zajęciowej, pracownicy administracji, pracownicy obsługi.


 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Pniewie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly