Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Płazie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
ul. Wiosny Ludów 4
32-552 Płaza
tel. tel. 32 613 12 91, tel./fax 32 613 12 77
Strona internetowa: http://www.dpsplaza.republika.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Płazie


Placówka jest typem domu dla osób przewlekle psychicznie chorych,  stacjonarnie zamieszkiwanym przez osoby obojga płci. Obecnie mieszka tu 110 osób - 91 kobiet i 19 mężczyzn. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz stwarza możliwości zaspakajania niezbędnych potrzeb zdrowotnych, społecznych, religijnych, a także umożliwia rozwój osobowości. Zaspakaja najbardziej podstawowe potrzeby mieszkańców zapewniając im miejsce do spania, pomoc medyczną, pożywienie, odzież, a także poczucie bezpieczeństwa socjalnego.


Każdy mieszkaniec ma zapewnioną:

bezpieczeństwo,
poczucie intymności,
ochronę godności osobistej,
niezależności rozwoju osobowości,
możliwość dokonania wyboru,
swobodne kontakty ze środowiskiem.

Podstawowym celem działalności Domu jest osiągnięcie możliwie jak najlepszego stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańca. Dążeniem całego personelu jest rozwijanie w jak najszerszym zakresie różnych form terapii oraz działalności kulturalnej i oświatowej. Prawidłowo dobrana forma terapii zajęciowej wpływa mobilizująco, usprawniająco oraz uspokajająco, co w dużej mierze przyczynia się do lepszego samopoczucia mieszkańca oraz jego przydatności społecznej.


Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Płaza

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly