Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Parsowie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. zachodniopomorskie
Parsowo 25
76-039 Biesiekierz
tel. tel. 94 318 03 59, 94 318 02 25, fax 94 318 05 25

Opis:

Dom jest jednostką stacjonarną, samodzielną, opiekuńczo-terapeutyczną, która zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych zapotrzebowań. Dom podczas świadczenia swych usług uwzględnia wolność, godność, intymność, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Osoby przebywające w domu mają zapewnioną opiekę medyczną z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu według indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca.

Dom świadczy usługi według obowiązującego standardu:

1. W zakresie potrzeb bytowych:

a) miejsce zamieszkania,

b) wyżywienie,

c) odzież i obuwie,

d) utrzymania czystości;

2. Opiekuńcze, polegające na:

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacji,

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

3. Wspomagające polegające na:

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

c) umożliwieniu zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturalnych,

d) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem,

f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,

g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,

h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

i) pokrycia, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1ustawy o pomocy społecznej,

j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańca oraz dostępność do informacji o tych prawach,

k) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.


Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Parsowie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly