Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. łódzkie
ul. Wiejska 59/61
95-200 Pabianice
tel. tel. 42 213 75 51, 42 213 77 39, fax 42 213 76 40
Strona internetowa: http://www.pabianice-dps.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach


Dom jest placówką stacjonarną stałego pobytu zapewniającą calodobową opiekę ludziom przewlekle somatycznie chorym. Dom Pomocy Społecznej  przeznaczony jest dla 125 mieszkańców. Dom składa się z dwóch części: starej, przeznaczonej głównie dla osób leżących - posiadającej pokoje 1, 2 i 3-osobowe, z łazienkami w ciągach korytarzowych, przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych i pokojami kąpielowymi oraz nowej - posiadającej pokoje 1 i 1-osobowe połączone w zespoły po dwa z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych i wspólnym korytarzykiem. Ponadto w budynku znajduje się stołówka, kuchenki oddziałowe, świetlica, dyżurki pielęgniarskie, kaplica i pomieszczenia  terapeutyczne i rehabilitacyjne. Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dużego parku miejskiego oraz posiada duży własny teren zielony, również o charakterze parkowym.


Oferta:

Przyjęcie nowego mieszkańca odbywa się na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, działajacego z upoważnienia Starosty Pabianickiego. Przyjecie mieszkanca nastepuje w terminie uzgodnionym z zainteresowanym lub jego rodziną w kolejności otrzymanej decyzji, z wyjatkiem osób które otrzymały akceptację Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyjęciu poza kolejnością. Pobyt mieszkanca w Domu jest płatny w wysokości okreslonej w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175, poz 1362 ze zmianami). Opłata za pobyt w Domu jest obowiązkowa. Nie opłacanie pobytu lub opłacanie go w niepełnej wysokości może skutkować utratą prawa do miejsca w Domu.


Gwarantujemy:

calodobową opiekę pielegniarską,
domową atmosferę,
pomoc opiekunek w zakresie:
spacerów,
codziennej toalety,
wizyt w specjalistycznych szpitalach i przychodniach,
rehabilitację w formie fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii na podstawie zleceń lekarskich,

uczestnictwa w róznorodnych formach spędzania czasu wolnego,organizacje opieki medycznej na terenie placówki i poza nią,
wyżywienie z uwzględnieniem diet, opracowane przez wykwalifikowaną dietetyczkę w konsultacji z lekarzem
terapię zajeciową - w naszym Domu działa pracownia artyterapii oraz zespół muzyczny jako forma muzykoterapii,
psychoterapię w postaci terapii grupowych i indywidualnych
wizyty duszpasterskie
bogatą ofertę imprez okolicznosciowych oraz kulturalno - rozrywkowych
organizację czasu wolnego


Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Pabianice

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly