Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 155

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
ul. Nawojowska 155
33-300 Nowy Sącz
tel. tel. 18 443 99 55, 18 433 49 96

Opis:

Dom zapewnia usługi zgodnie z obowiązującym standardem

a w szczególności:

 1. W zakresie potrzeb bytowych:
 • miejsce zamieszkania ,
 • wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych, również dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza,
 • odzież i obuwie dostosowane do potrzeb wynikających ze  stanu zdrowia mieszkańców, a także w przypadku gdy mieszkaniec nie posiada odzieży i obuwia oraz możliwości finansowych na ich zakup,
 • utrzymanie czystości na terenie Domu oraz pomoc w utrzymaniu czystości w zajmowanych pomieszczeniach a także w utrzymaniu higieny osobistej.

 1. Usługi opiekuńcze:
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

 1. Usługi wspomagające:
 • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu,
 • umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, pomoc w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • wspieranie działania na rzecz lokalnego środowiska,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego możliwości,
 • pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mający charakter terapeutyczny,
 • zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • umożliwianie i organizowanie pomocy w korzystaniu ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz pokrywanie opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności  do wysokości limitu ceny za  leki, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • zapewnienie możliwości korzystania z opieki pielęgniarskiej,
 • umożliwienie mieszkańcom kontaktu  z psychiatrą , z psychologiem i z kapelanem oraz udział w praktykach religijnych  zgodnie z wyznaniem mieszkańca Domu.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Nowym Sączu Ul. Nawojowska

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly