Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubelskie
Nowiny
22-105 Okszów
tel. tel. 82 569 07 89, 82569 07 67
Strona internetowa: http://www.dpswnowinach.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach przeznaczony jest dla osób starych i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - dysponuje 211 miejscami.

Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu. Ponadto umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Mieszkańcy przyjmowani są na podstawie decyzji wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej właściwe dla ich miejsca zamieszkania, natomiast decyzje o odpłatności z tytułu zamieszkania wydaje Powiatowe Cetrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Przyjęcia odbywają sie w miarę wolnych miejsc według kolejności zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych do zamieszkania w Domu, brane są pod uwagę uwarunkowania indywidualne kandydata, tj. stan zdrowotny, sytuacja rodzinna i mieszkaniowa.

Dom składa się z dwóch połączonych pawilonów mieszkalno-użytkowych. Obiekty te wyposażone są w urządzenia zapewniające sprawną komunikację poziomą i pionową (windy i łącznik). Pawilony oprócz wyposażonych standardowo pokoi mieszkalnych, posiadają do wspólnego użytku pomieszczenia: sale dziennego pobytu, sale terapii zajęciowej, jadalnie, kuchenki pomocnicze, gabinety zabiegowo-pielęgniarskie, pomieszczenie do rehabilitacji, pralnie, węzły sanitarne, świetlicę, czytelnię, punkt biblioteczny i kaplicę.

Łącznie zajmuje teren o areale 16,36 ha gruntów, z czego 2,5 ha stanowi park z utwardzonymi i oświetlonymi alejkami, nasadzeniami drzew, urządzonym oczkiem wodnym, miejscem na ognisko, skalniakiem i boiskiem do gier zespołowych. W wydzielonej części znajduje się sad owocowy (0,30 ha), ogródek warzywny zakłdowy oraz dla potrzeb mieszkańców Domu (0,30 ha).

Wyposażenie techniczne Domu obejmuje: kuchnię, kotłownię olejową, pralnię, oczyszczalnię ścieków, agregat prądotwórczy. Dom posiada również własny tabor samochodowy.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Nowinach

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly