Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. podkarpackie
ul. Jana Pawła II 7
39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 22 14, fax 15 846 37 19
Strona internetowa: http://www.dpsnowadeba.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej jako placówka stałego pobytu dla osób przewlekle somatycznie chorych świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych zapewniając budynek, którego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, wyposażony w windę oraz system przyzywowo – alarmowy i system alarmowo – przeciwpożarowy.

Miejsce zamieszkania w pokojach jedno i wieloosobowych wyposażonych w niezbędne meble, sprzęt, pościel wraz z odpowiednią ilością łazienek i toalet.
Inne pomieszczenia takie jak: jadalnię, kaplicę, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokój dziennego pobytu oraz pomieszczenie do terapii i rehabilitacji. Wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych i indywidualnych wskazań lekarza – co najmniej trzy posiłki dziennie, dodatkowo drugie śniadanie oraz podwieczorek. Placówka zapewnia również (w miarę wystąpienia potrzeby) odzież i obuwie dostosowane do pory roku. Utrzymanie czystości oraz zapewnienie mieszkańcom Domu osobistych środków czystości, przyborów toaletowych i innych niezbędnych przedmiotów higieny osobistej.

Dom Pomocy Społecznej świadczy także usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Świadczymy usługi w zakresie potrzeb wspomagających polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej prowadzonej w pomieszczeniu wielofunkcyjnym.
Umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca, organizowaniu świąt, uroczystości okazjonalnych i korzystania z biblioteki. Zapewnienie warunków rozwoju samorządności mieszkańca, stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem, podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego potrzeb.
Zabezpieczanie potrzeb zdrowotnych polegających na umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne, pielęgnację chorych, rehabilitację leczniczą, promowanie zdrowego stylu życia oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zależności od potrzeb zdrowotnych mieszkańców.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Nowej Dębie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly