Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. łódzkie
Niemojowice 68
26-330 Żarnów
tel. 506499319, (44) 758 14 16, (44) 758 14 25
Strona internetowa: http://dpsniemojowice.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach


Dom Pomocy Społecznej decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 16 listopada 2012r. otrzymała zezwolenie na prowadzenie placówki na czas nieokreślony.

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową o zasięgu ponadgminnym, podległą bezpośrednio Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

Zgodnie z w/w decyzją Wojewody Łódzkiego Dom Pomocy Społecznej w Białaczowie zmienił swoją siedzibę na Niemojowice 68, 26-330 Żarnów, liczbę miejsc statutowych z 46 na 99 oraz typ domu z Domu Pomocy Społecznej dla osob przewlekle somatycznie chorych na Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku.

Jest to placówka stacjonarna, umożliwiająca mieszkańcom  pobyt stały oraz  czasowy – zapewniając całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Dom umożliwia mieszkańcom korzystania z przysługujących im, na podstawie odrębnych przepisów, świadczeń zdrowotnych.

Placówka mieści się w nowo wybudowanym obiekcie, gdzie pokoje są jedno, dwu, trzy-osobowe. W każdym pokoju znajduje się łazienka. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych.


Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Niemojowice

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly