Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. dolnośląskie
Nielestno 17
59-610 Wleń
tel. 792 240 915/ 75 713 64 02, fax 75 713 63 42
Strona internetowa: http://www.dpsnielestno.powiatlwowecki.pl

Opis:

O NAS:

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie jest zamieszkiwany przez osoby niepełnosprawne intelektualnie z różnym stopniem niepełnosprawności począwszy od osób z pogranicza normy intelektualnej do głębokiego upośledzenia. Warto również podkreślić, że oprócz niepełnosprawności intelektualnej dochodzą różnego rodzaju upośledzenia fizyczne, takie jak: wady kręgosłupa, klatki piersiowej, deformacja kończyn dolnych.

Od 1983 roku funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie sprawuje Bożena Gubicz. Obecnie zatrudnionych jest w nim 56 pracowników, którzy podzieleni są na trzy działy:

 • opiekuńczo-terapeutyczny
 • księgowo-administracyjny
 • gospodarczy

Doświadczony zespół pracowniczy świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Opieka ta sprawowana jest w sposób rzetelny, indywidualny, podmiotowy zgodnie z obowiązującym standardem.

Dom Pomocy Społecznej znajduje się w miejscowości Nielestno. Teren należący do Domu obejmuje zabudowania pałacowe, park, drogi dojazdowe, chodniki, skwery zieleni, działki uprawowe. Mieszkańcy mają do dyspozycji pałac, który składa się z trzech kondygnacji. Na parterze mieszczą są biura, kuchnia, zabytkowy hol, 8 sal sypialnych mieszkańców, kawiarenka mieszkańców z obszerną wideoteką, 1 pokój gościnny. W skład I piętra wchodzą: dwie świetlice, na których odbywają się zajęcia; pomieszczenie terapii zajęciowej; jadalnia; 8 sypialni mieszkańców, gabinet pielęgniarki. Ponadto na tym poziomie znajdują się łazienki, prysznice i toalety. II piętro składa się w przeważającej części z sypialni mieszkańców tj. 14 sal; pomieszczeń fizykoterapii, gdzie odbywają się zabiegi rehabilitacyjne ( min. solux, DD - diadynamik, bicze szkockie, kinezyterapia- podczas której usprawniani są mieszkańcy z chorobami narządu ruchu) Również na II pietrze znajdują się łazienki, toalety i prysznice dla mieszkańców. Na wszystkie piętra od 2005 roku można dojechać windą co znacznie usprawniło i ułatwiło przemieszczanie się mieszkańców, którzy do tej pory mieli z tym ogromne problemy. Winda jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i prosta w obsłudze. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej podzieleni są na cztery grupy wychowawcze według stopnia niepełnosprawności. W skład grupy I wchodzą mieszkańcy niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, pogranicza normy (najbardziej sprawni zarówno fizycznie jak i pod względem intelektualnym). II i III grupa składa się głównie z mieszkańców niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Do grupy IV należą przede wszystkim mieszkańcy głębiej upośledzeni- tj. głęboko i znacznie, oraz z porażeniem mózgowym, czy z zespołem Downa. Jest to grupa mieszkańców , która wymaga specjalnej troski, stałej opieki i specjalnych zajęć zarówno rehabilitacyjnych jak i rewalidacyjnych.

OFERTY TERAPEUTYCZNE:


 • Podstawową formę organizacji czasu wolnego i aktywizacji mieszkańców stanowią różne formy terapii. W zależności od oczekiwań, uzdolnień i sprawności, mieszkańcy mogą realizować się w następujących formach terapii mając do dyspozycji:

 • pracownia terapii zajęciowej -prowadzona przez instruktorów terapii zajęciowej. Terapia zajęciowa jest zestawem czynności fizycznych i umysłowych inspirowanych i prowadzonych przez zespół specjalistów w celu utrzymania czy przywrócenia odpowiedniej sprawności psychofizycznej podopiecznych.

 • pracownia komputerowa - mieszkańcy zgłębiają tajniki obsługi komputera, Internetu, kontaktują się ze światem zewnętrznym, nawiązują przyjaźnie; wykorzystując specjalistyczne programy do komunikacji potrafimy komunikować się z mieszkańcami z porażeniem mózgowym, oraz głębiej upośledzonymi z którymi komunikacja werbalna nie jest możliwa.

 • zajęcia muzyczne - podczas tych zajęć mieszkańcy uczą się śpiewu, tańców, prowadzone są zajęcia z rytmiki, nauki gry na instrumentach. Naszą dumą i chlubą jest zespół muzyczny "SKAUCI", który cieszy się dużym uznaniem nie tylko w środowisku lokalnym, ale również na terenie całego kraju i za granicą (Niemcy, Czechy, Dania)

 • biblioterapia z bogatym księgozbiorem książek i czasopism

 • sekcja sportowa"ORZEŁ" Olimpiad Specjalnych - gdzie mieszkańcy podnoszą swoją sprawność fizyczną uczestnicząc w treningach i zawodach sportowych.

 • zajęcia kulinarne

 • pracownia majsterkowicza

 • sala gimnastyczna z siłownią

 • filmoterapia

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Nielestno

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly