Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. podlaskie
Moszczany 1
37-543 Laszki
tel. 16 628 33 72, 16 628 33 71
Strona internetowa: http://www.moszczanydps.domypomocy.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach


Placówka jest przeznaczona dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ze 132 miejscami.


Dom świadczy usługi w zakresie:

świadczeń opiekuńczych,
potrzeb bytowych,
świadczeń wspomagających.


W zakresie zadań medyczno - rehabilitacyjnych:

przedmioty ortopedyczne,
realizacja niezbędnych zabiegów specjalistycznych,
umożliwienie korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w
artykuły sanitarne, leki, oraz
zapewnienie opieki pielęgniarskiej i lekarskiej oraz rehabilitacji leczniczej, terapii,
udzielanie usług – pomocy psychologicznej.


W zakresie zadań opiekuńczo - terapeutycznych:

udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pomoc mieszkańcom w załatwianiu spraw w różnych instytucjach na zewnątrz DPS-u,
umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
podnoszenie aktywności fizycznej i aktywizacja mieszkańców,
pomoc w załatwianiu spraw osobistych, pomoc w gospodarowaniu majątkiem  oraz środkami finansowymi mieszkańca,
umożliwienie podjęcia pracy mającej charakter terapeutyczny,
utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem,
zapewnienie posług religijno – duchowych nad mieszkańcami,
świadczenie usług psychologicznych,
utrzymywanie należytej higieny mieszkańców, pomoc w pielęgnacji.
zapewnienie i przestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczących sporządzania  diet posiłkowych dla mieszkańców.


W zakresie usług socjalnych

współdziałanie ze środowiskową pomocą społeczną oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji spraw mieszkańców,
pomoc mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw w DPS-ie, oraz w różnych instytucjach poza DPS-em,
prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kontaktów z bliskimi.


Rodzaje terapii:

Farmakoterapia,
Psychoterapia grupowa oraz indywidualna prowadzona przez psychologa,
Zajęcia rekreacyjne, sportowe,
Terapia zajęciowa i terapia pracą,
Działalność rehabilitacyjno – terapeutyczna,
Terapia w ramach zespołu artystycznego.


Godziny urzędowania w DPS od 7.00 do 15.00.

Dom czynny całą dobę. 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Moszczanach

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly