Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. zachodniopomorskie
ul. Spokojna 1
76-032 Mielno
tel. tel. 94 318 98 18, 94 318 92 79, fax 94 318 96 47

Opis:

Dom Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy Spokojnej 1, jadąc w drodze do Gąsek. Otoczenie naszego Domu to ponad hektarowy obszar, zadrzewiony z klombami kwiatów i ławeczkami do wypoczynku. Można tu w spokoju odpocząć słuchając śpiewu ptaków. Dom Pomocy społecznej w Mielnie jest typem Domu dla osób przewlekle somatycznie chorych art. 56 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. Ust.nr 64 z 15.04.2004 r.) Dom Pomocy społecznej w Mielnie jest typem Domu dla osób przewlekle somatycznie chorych art. 56 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. Ust.nr 64 z 15.04.2004 r.). Został utworzony na podstawie zarządzenia Wojewody Koszalińskiego Stanisława Sochy z dnia 6 czerwca 1991 roku podpisane przez wojewodę St. Sochę.

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Mielna, oznaczona na mapie nr 921 działką nr 22 o pow. 1,06 ha, na której usytuowany jest budynek 3 kondygnacyjny pełniący funkcję Domu Pomocy Społecznej z biurowcem i budynkiem gospodarczym.

W Domu Pomocy Społecznej pokoje rozmieszczone są na
trzech kondygnacjach. Jest 29 pokoi dwuosobowych 6 pokoi czteroosobowych, 1 pokój trzyosobowy, 3 pokoje jednoosobowe.

Pokoje mieszkańców wyposażone są w podstawowe sprzęty,
tj. łóżka, szafy-bieliźniarki, szafy na odzież wiszącą, stoły, krzesła, szafki nocne, w telewizory. ponadto w każdym pokoju zainstalowana jest instalacja przyzywowa połączona z portiernią, co daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i szybki kontakt z personelem.
Na każdym piętrze zainstalowane zostały aparaty telefoniczne wewnętrzne. Na parterze zainstalowany jest aparat telefoniczny na kartę.
Brak barier architektonicznych - budynek wyposażony w windę 6-osobową, podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach i chodzących o lasce lub balkonikach.Łazienki wyposażone są w uchwyty i podpory dla niepełnosprawnych, usunięte są wszelkie progi co umożliwia bezpieczne
poruszanie się na wózkach inwalidzkich.  Dom zapewnia warunki do udziału w terapii zajęciowej. Zatrudniony jest terapeuta, który prowadzi zajęcia z mieszkańcami odpowiadające ich sprawności i zainteresowania. Dom otwarty jest na współpracę ze środowiskiem lokalnym (PZN, kluby SENIORA, szkoły, przedszkola, itp.). W Domu Pomocy społecznej jest kaplica, księża parafii Mielno odprawiają msze święte w każdą sobotę o godz. 16 oraz z okazji świąt religijnych, odbywają się także spotkania duszpasterskie, spowiedź osób niepełnosprawnych.

Powołany jest Zespół Opiekuńczo-Terapełtyczny, którego celem jest rozeznanie indywidualnych potrzeb mieszkańców, opracowanie metod ich realizacji oraz doskonalenie jakości świadczonych usług. Cały personel Domu włączony jest w zakres prowadzonych usług opiekuńczo-terapeutycznych, osoba pierwszego kontaktu jest wspierana przez pozostałych pracowników.
Mieszkańcy wybierają z pośród siebie Samorzą Mieszkańców, który współpracuje z administracją Domu.
Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu lub na życzenie Rady Mieszkańców. Raz w miesiącu odbywają się ogólne spotkania
mieszkańców z dyrektorem i personelem, gdzie omawiane są sprawy bieżące dotyczące mieszkańców i nurtujące ich problemy.
Ważne informacje podawane są na tablicy ogłoszeń. Mieszkańcy dowożeni są na badania specjalistyczne w zalezności od ich potrzeb. Dom refunduje środki za leki do wysokości limitu zgodnie z "Ustawą o pomcy społecznej".

Dyrektor Domu w każdy czwartek w godz. 13.30 - 15.00
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków.

Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną
nie mającą osobowości prawnej, samorządową podlegającą pod Starostwo Powiatowe w Koszalinie. 

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Mielnie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly