Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubuskie
ul. Podbielskiego 2
66-300 Międzyrzecz
tel. tel. 95 741 17 92, fax 95 741 11 13
Strona internetowa: http://miedzyrzecz.domypomocy.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu został powołany do istnienia zarządzeniem Wojewody Gorzowskiego z dnia 08 listopada 1994r. Placówka powstała z myślą o osobach niepełnosprawnych intelektualnie. Jej celem jest stworzenie miejsc okresowego i stałego pobytu dla 34 mężczyzn oraz dziennego pobytu dla 30 kobiet i mężczyzn.

Dom Pomocy Społecznej oferuje mieszkańcom realizację:

 • usług bytowych t.j.: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, środki czystości,
 • usług opiekuńczych tj.: pomoc w załatwianiu spraw osobistych, podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • usługi wspomagające tj.: udział w terapii zajęciowej, realizacja potrzeb kulturalnych i religijnych, umożliwienie korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych oraz przysługujących z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Program zajęć terapeutycznych jest dostosowany do potrzeb mieszkańców. Terapia daje mieszkańcom możliwość wyrażania się w indywidualnej formie, określonej predyspozycjami i możliwościami. Podopieczni uczestniczą w imprezach kulturalno – artystycznych, sportowo – rekreacyjnych, olimpiadach specjalnych, wycieczkach tematycznych co umożliwia im przyswajanie form współżycia społecznego, sprzyja integracji ze środowiskiem lokalnym.

Podczas tego typu imprez mieszkańcy przedstawiają własne programy artystyczne. W ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej działa zespół teatralny „RA”, który prezentuje sfabularyzowany ruch aktywizujący do odpowiednio dobranych utworów muzycznych.

Domem kieruje Dyrektor Pani Anna Kwiecińska. Przy Domu Pomocy Społecznej działa Rada Domu, której celem jest spełnianie funkcji opiniodawczej i doradczej w odniesieniu do działalności Domu.

Dom posiada 34 miejsca w 2-, 3-, 4-osobowych pokojach wyposażonych zgodnie z potrzebami mieszkańców tworząc atmosferę domu rodzinnego. Oprócz pokoi mieszkalnych Dom dysponuje szeregiem pomieszczeń dziennego pobytu zapewniając możliwość swobodnego wyboru wolnego czasu tj.: podręczna kuchenka, świetlica wyposażona w sprzęt radiowo – telewizyjny, pracownie terapeutyczne.

Program rehabilitacji realizowany jest przez zespół opiekuńczo – terapeutyczny w skład którego wchodzą: instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor kulturalno – oświatowy, pracownik socjalny, pielęgniarki, opiekunowie oraz psycholog i lekarz psychiatra.

Dom Pomocy Społecznej zawarł porozumienie z Hoffnungsteler Austalten w Lobetal k/Berlina o partnerskiej współpracy polsko – niemieckiej a zakresie:

 1. Promocji europejskiej idei integracji społecznej.
 2. Wymiany turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej.
 4. Działalności naukowo – badawczej.

Sukcesywnie ze środków pozabudżetowych Dom jest organizatorem imprez:

 • prezentacje teatralno – muzyczne
 • kiermasze oraz wernisaże prac plastycznych osób niepełnosprawnych
 • od 1997 r. Wojewódzka Olimpiada Umiejętności Zawodowych
 • spotkania rodzin i osób zaprzyjaźnionych z Domem.

Koszt utrzymania mieszkańca w 2004r. wynosił średnio 1.791,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu osiągnął wymagany standaryzacją poziom świadczenia usług.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Miedzyrzecz

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly