Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Miechowie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
ul. Warszawska 49a
32-200 Miechów
tel. tel. 41 383 18 07, tel./fax 41 383 14 90
Strona internetowa: http://www.dps.miechow.net

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Miechowie


Dysponujemy pokojami 1, 2, 3 - osobowymi. W budynku znajduje się winda, podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Zapewniamy naszym Mieszkańcom 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Dla osób na diecie przygotowujemy indywidualne zestawy. Dla tych, którzy nie opuszczają pokojów - donosimy posiłki i karmimy. Wolny czas w domu można spędzić na zajęciach:  terapii zajęciowej, muzykoterapii, świetlicy. Potrzeby religijne Mieszkańcy mogą zaspokoić w naszej kaplicy, w której co niedzielę i święta sprawowana jest Msza Święta. 2 razy w tygodniu odbywają się spotkania z księdzem kapelanem. Każdy Mieszkaniec naszego domu objęty jest opieką lekarza rodzinnego oraz lekarza psychiatry. Nad stanem zdrowia naszych Podopiecznych czuwają pielęgniarki, rehabilitantka, psycholog, opiekunowie. Wykonujemy min. zabiegi rehabilitacyjne, masaże, ćwiczenia na Atlasie i rowerku rehabilitacyjnym oraz prowadzimy rehabilitację przyłóżkową. Każdemu Mieszkańcowi pomagamy z taką samą troską i zaangażowaniem. Na terenie DPS-u funkcjonuje Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy (w skład zespołu wchodzą: terapeuta, instruktor terapii zajęciowej, instruktor d/s kulturalno - oświatowy, psycholog, technik fizjoterapii, pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe), którego najważniejszym zadaniem jest przygotowanie i realizacja Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej, sytuacji bytowej i socjalnej. Ponadto pomagamy naszym Mieszkańcom podjąć decyzję w sprawie wyboru pracownika pierwszego kontaktu oraz współpracujemy z rodzinami Mieszkańców.


Budynek i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, ma zamontowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, funkcjonuje system przyzywowo - alarmowy. W budynku znajdują się:

 • pokoje pobytu dziennego,
 • pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,
 • pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,
 • gabinet medycznej pomocy doraźnej,
 • jadalnie,
 • pralnie,
 • kaplica,
 • kuchenki pomocnicze,
 • pokój gościnny.


W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków Mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę.


Terapia zajęciowa- mieszkańcy naszego Domu mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez terapeutów. Ze względu na różny stopień niepełnosprawności prowadzone są są zajęcia manualne takie jak: rysowanie, malowanie, wyszywanie,  wykonywanie stroików świątecznych oraz kartek świątecznych, modelowanie z masy solnej. Jak również rozwijające umiejętności logicznego myślenia i utrwalania pamięci poprzez gry stolikowe i skojarzeniowe, a także zajęcia komputerowe,  sportowe, muzyczne i biblioterapia. W pracowni stolarskiej mieszkańcy wykonują ozdoby świąteczne jak i różne narzędzia, przedmioty użytku codziennego np. półki, wieszaki, ramki do prac wykonywanych przez innych mieszkńców, karmniki.


Rehabilitacja – mieszkańcy mają dostęp do fizykoterapii, rehabilitacji ruchowej i masaży. Rehabilitacja prowadzona jest w celu usprawnienia narządu ruchu, oraz w celu zmniejszeniu dolegliwości bólowych. Mieszkańcy mają do dyspozycji wyposażoną salę rehabilitacyjną oraz sprzęt fizykoterapii. Z osobami leżącymi jest prowadzona rehabilitacja przyłóżkowa.


Organizacja wsparcia opiekuńczego

Opiekun w DPS to osoba która spędza najwięcej czasu z mieszkańcami, zna jego potrzeby, problemy i rozterki. Sprawuje pieczę nad tym by jego potrzeby psychospołeczne były zapewnione. Do zadań opiekuna należy:

 • Dbałość o stan zdrowia
 • Dbałość o utrzymanie higieny i wyglądu mieszkańca poprzez
 • Dbałość o właściwe kontakty interpersonalne
 • Dbałość o właściwy wygląd pomieszczeń
 • Organizacja czasu wolnego

 


Organizacja opieki pielęgniarskiej i lekarskiej - dom w ramach swojej działalności zapewnia mieszkańcom opiekę lekarską oraz całodobową opiekę pielęgniarską. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę lekarza internisty, psychiatry i innych specjalistów.


 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Miechowie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly