Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. pomorskie
Lubuczewo 29A
76-200 Słupsk
tel. tel. 59 846 26 30
Strona internetowa: http://www.dpslubuczewo.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie


Placówka zapewnia opiekę pielęgnacyjną, a także opiekuńczo - terapeutyczną.

Mieszkańcy Domu stanowią społeczność bardzo zróżnicowaną pod wieloma względami: pochodzeniem, wiekiem, wykształceniem, zainteresowaniami, sytuacją rodzinną, doświadczeniem życiowym, okolicznościami, które sprawiły, że znaleźli się w tutejszym Domu. Innym ważnym czynnikiem różnicującym społeczność naszych mieszkańców jest ich stan zdrowia, stopień ich samodzielności i sprawności, a także kontakt z rodziną, bądź jej brak. Zakres usług świadczony przez Dom ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca.


Dom umożliwia kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu. Mieszkańcy mają możliwość uzyskania specjalistycznych konsultacji lekarskich wg zaleceń lekarza. Zapewniona jest również konsultacja psychologiczna, psychiatryczna, jak i opieka stomatologiczna. Zespół terapeutyczny ściśle współpracuje ze sobą w celu planowania, realizacji i oceny założonych celów terapeutycznych. Wszystkie działania terapeutyczne realizowane są przy współpracy lekarzy, pielęgniarek, opiekunów, pracowników socjalnych,  instruktora kulturalno – oświatowego, instruktora terapii zajęciowej, rehabilitantów i psychologa.


Rehabilitacja zazwyczaj przebiega kilkuetapowo. Odpowiedni poziom rehabilitacji i duża ilość atrakcyjnych zajęć, szerokie kontakty z ludźmi z zewnątrz, a nie tylko z osobami przebywającymi w DPS pomaga w usprawnieniu Podopiecznego. Odpowiednio prowadzona rehabilitacja ułatwia adaptację do nowych warunków życia i akceptację niepełnosprawności.


Zajęcia z rehabilitacji ruchowej odbywają się od poniedziałku do piątku. W środy dodatkowo prowadzone są zajęcia ruchowe przy muzyce. W zależności od warunków pogodowych zajęcia te często prowadzone są w plenerze. Wykorzystuje się w nich dostępny sprzęt ( bramki i kije do unihokeja, piłki, szarfy, laski, gumy, woreczki). Dla sprawniejszych Mieszkańców organizuje się turnieje gier zespołowych (piłka nożna, koszykówka, unihokej siatkówka). W sezonie wiosennym regularne odbywają się wycieczki rowerowe po okolicy. Wycieczki te są przygotowaniem Mieszkańców do uczestnictwa w corocznym Rajdzie Rowerowym Osób Niepełnosprawnych. Na co dzień rehabilitacja, przybiera formy fizykoterapii, kinezyterapii, oraz masażu.


Znaczna rozpiętość wieku - z przewagą osób w starszym wieku, oraz zróżnicowane jednostki chorobowe naszych mieszkańców  stawiają bardzo odpowiedzialne zadania przed personelem w dziedzinie rehabilitacji.


 

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Lubuczewo

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly