Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. wielkopolskie
Lisówki 25
62-070 Dopiewo
tel. 61 814 80 49

Opis:

DPS w Lisówkach położony jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego we wsi Lisówki przy trasie między miejscowością Dopiewo a Stęszew, ok. 25 km od Poznania.

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach jest domem stałego pobytu, dysponuje 100 miejscami, przeznaczonymi dla osób w podeszłym wieku – kobiet i mężczyzn.

 

Dom zapewnia pokoje dwuosobowe i jednoosbowe z łazienkami. Osoby kierowane są na podstawie decyzji administracyjnej uprawnionego organu.

Osoba kierowana do DPS w Lisówkach – mieszkaniec lub rodzina zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt.

Odpłatność ustalona jest przez właściwy organ kierujący w drodze decyzji administracyjnej. Dom świadczy usługi:

 • w zakresie potrzeb bytowych,
 • opiekuńcze,
 • wspomagające

 

Podstawowym zadaniem DPS w Lisówkach jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i społecznych w atmosferze serdeczności, troski z poszanowaniem prawa i godności osobistej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego. Mieszkańcy DPS w Lisówkach tworzą wspólnotę, w której obowiązuje wzajemny szacunek i troska o wspólne sprawy. Każdy mieszkaniec ma prawo do zachowania swojej intymności oraz własnego stylu życia nie naruszając praw innych mieszkańców.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Lisówkach

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly