Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. wielkopolskie
ul. Ks. W. Blizińskiego 96
62-850 Lisków
tel. 62 763 48 18, fax 62 763 48 19
Strona internetowa: http://www.dps-liskow.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie położony jest we wsi Lisków w powiecie kaliskim. Przeznaczony jest on dla 40 osób w podeszłym wieku. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie przeznaczony jest dla 40 osób w podeszłym wieku. Ze względu na to, że liczba mieszkańców Naszego Domu jest niewielka, panuje tu kameralna, rodzinna atmosfera.

Nasz Dom to dwu piętrowy budynek z windą. Obecnie parter i pierwsze piętro budynku dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pokoje mieszkańców są przestronne, z dużymi oknami wychodzącymi na park. Wszystkie są bardzo przytulne, zadbane i nowocześnie wyposażone. W naszym domu znajdują się również pokoje z łazienkami.

Nasz Dom posiada 9 łazienek, (w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych), pralnię, jadalnię, salon wypoczynkowy, pracownię terapii zajęciowej, salę rehabilitacyjną, gabinet zabiegowy, palarnię, podręczną kuchenkę (z całodobowym dostępem do drobnych przekąsek i napojów) oraz kaplicę.

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie prowadzony jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Pracownicy Naszego Domu, to doświadczona, wykwalifikowana kadra, która z dużym zaangażowaniem służy mieszkańcom pomocą i wsparciem.

Nasz Dom działa na podstawie Statutu i Regulaminu Organizacyjnego, który zawiera w szczególności:

 1. Nazwę i siedzibę Domu
 2. Typ Domu
 3. Zasady kierowania Domem
 4. Organizację Domu
 5. Szczegółowe zasady działania Domu
 6. Tryb załatwiania skarg i wniosków
 7. Kontrolę wewnętrzną.

Prawa i obowiązki przysługujące mieszkańcon reguluje Karta Praw i Obowiązków Mieszkańca.

W Naszym Domu działa samorząd mieszkańców, który aktywnie angażuje się w jego codzienne funkcjonowanie. Rada mieszkańców, co miesiąc spotyka się z Dyrektorem Domu, aby wspólnie omówić plany, złożyć wnioski, przedstawić pomysły i wymienić poglądy. W skład Rady Mieszkanców wchodzą: Pani Janina (przewodnicząca), Pan Czesław (skarbnik), Pan Waldemar (członek).

W Domu Pomocy Społecznej w Liskowie funkcjonuje Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy w skład którego wchodzą: pracownik socjalny, psycholog, opiekunowie, pielęgniarki, instruktor do spraw kulturalno-oświtowych, instruktor terapii zajeciowej. Pracę zespołu nadzoruje Pani Sylwia kierownik zespołu.

Do jej zadań należy:

 • koordynowanie, pracy Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego
 • nadzór nad dokumentacją merytoryczną zespołu
 • aktywne uczestnictwo w zaspokajaniu potrzeb i życzeń mieszkańców Domu z uwzględnieniem poznania Ich osobowości i zainteresowań
 • współpraca z samorządem mieszkańców Domu w celu osiągnięcia poprawy warunków bytowych oraz pozyskiwanie mieszkańców do aktywnego działania
 • współpraca ze środowiskiem poza Domem- kontakt z różnymi instytucjami społecznymi i administracyjnymi na rzecz spraw związanych z prawidłową działalnością Domu i jego mieszkańców.


Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Liskowie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly