Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Lesznie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. wielkopolskie
ul. Korczaka 1
64-100 Leszno
tel. 61 295 12 56, fax 61 295 13 85

Opis:

Dom Pomocy Społecznej dla ludzi starszych usytuowany jest w centrum Leszna w parku lipowo- jesionowym. Dom dysponuje 36 miejscami mieszkalnymi. Posiada 1 i 2 osobowe z węzłami sanitarnymi oraz urządzeniami ułatwiającymi osobom niepełnosprawnym poruszanie się. Dysponuje dwoma salami rehabilitacjno-relaksacyjnymi wyposażonymi w sprzęt rehabilitacyjny i audo-wizualny. Mieszkańcy mogą korzystać z wszelkich form rehabilitacji, jak również z warsztatów terapii zajęciowej. Dom posiada własny zakład fryzjerski, z którego mogą korzystać mieszkańcy. Osoby zainteresowane mają zapewnioną opiekę duszpasterską, mogą korzystać z kaplicy. Nad stanem zdrowia mieszkańców czuwają lekarz, pielęgniarka, rehabilitant i opiekunowie. Pomocą służą także pracownik socjalny, psycholog oraz cały personel Domu. Zaangażowanie oraz umiejętne wykorzystanie wiedzy personelu pozwala na udzielaniu pomocy i rozwiązywaniu problemów codziennych mieszkańców. W Domu panuje ciepła, serdeczna atmosfera rodzinna. Dążymy by Dom był miejscem integracji, dlatego współpracuje ze środowiskiem lokalnym, Klubami Seniora, Kołem Emerytów i Rencistów, a także z innymi Domami Pomocy Społecznej.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Lesznie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly