Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. śląskie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lelów
tel. 34 355 82 96, 34 355 82 97
Strona internetowa: http://dps-lelow.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie znajduje się w narożu ulic Szczekocińskiej i Zamkowej. W czerwcu 1995 r. uchwałą Rady Gminy w Lelowie przekazano na własność Skarbu Państwa, obiekt w budowie (p.n. Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia), dla potrzeb domu pomocy społecznej.W marcu 1996 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej, a w czerwcu 1997 r. rozpoczęto roboty budowlane. Prace ukończono we wrześniu 2000 r. a 18 października 2000 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Domu Pomocy Społecznej.

Dom dysponuje 90 miejscami przeznaczonymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi i jest w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pensjonariusze mieszkają najczęściej w jedno lub dwu osobowych pokojach posiadających własny węzeł sanitarny. Dom zapewnia szerokie usługi medyczno-rehabilitacyjne oraz opiekuńczo-terapeutyczne. Opiekę medyczno-rehabilitacyjną, socjalną i psychologiczną zapewnia personel posiadający pełne kwalifikacje zawodowe. Pracownicy starają się utrzymywać i rozwijać więzi z rodzinami mieszkańców poprzez kontakt listowny i bezpośrednie wizyty członków ich rodzin.

Pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt medyczny. W Domu znajduje się także kaplica, w której mieszkańcy mogą realizować swoje potrzeby religijne i duchowe. Pensjonariusze mają również do dyspozycji pracownie terapii zajęciowej, gdzie proponuje się im różne formy zająć terapeutycznych i spędzania wolnego czasu.

Każdy z mieszkańców traktowany jest jako osoba z indywidualnymi potrzebami, zdolnościami oraz możliwościami funkcjonowania społecznego. Samorząd mieszkańców bierze czynny udział w rozwiązywaniu bieżących problemów, a personel wspiera i pomaga w samorealizacji.

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Lelowie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly