Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. dolnośląskie
ul. Benedyktynów 4
59-241 Legnickie Pole
tel. 792 240 915/76 858 21 64, 76 858 23 87, 76 858 21
Strona internetowa: http://www.dpslp.org.pl/

Opis:

Nasza Oferta:

Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom pełną opiekę całodobową, a w jej ramach świadczy usługi w zakresie potrzeb:

 • bytowych tj. mieszkanie, wyżywienie, utrzymanie czystości.
 • opiekuńczych tj. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i załatwianiu spraw osobistych.
 • wspomagających tj. podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej, aktywizowanie, usamodzielnianie, informowanie mieszkańców o ich prawach i obowiązkach.

W Domu funkcjonuje 6 zespołów terapeutyczno-opiekuńczych o zbliżonej liczbie mieszkańców. W poszczególnych zespołach realizowane są następujące zadania:

 • dbałość o stan zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i porad specjalistów;

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, troska o szacunek, godność i intymność;

 • nawiązanie i utrzymanie kontaktów z rodzinami mieszkańców

 • umożliwienie korzystania z wszelkich form terapii na zespole mieszkalnym i poza nim;

 • wspomaganie mieszkańców w wykonywaniu czynności dnia codziennego, uczenie tych czynności, poprawa zdolności do wykonywania czynności samoobsługowych;

 • umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturowych.

Pracownie

Proponując mieszkańcom Domu różne formy terapeutyczne kierujemy się ich sprawnością psycho-fizyczną oraz ich potrzebami w tym zakresie. Uwzględniając powyższe utworzyliśmy szereg pracowni, których liczba systematyczne wzrasta. Największym zainteresowaniem cieszą się: pracownia muzyczna z teatrem, pracownia plastyczna,pracownia dydaktyczna, pracownia rękodzieła artystycznego, pracownia terapii kontaktowej ze zwierzętami, pracownia ceramiczna oraz zajęcia sportowe. Osiągnięcia uzyskane w pracowniach pozwalają mieszkańcom zaistnieć na wystawach, konkursach olimpiadach dając satysfakcję z wykonywanej pracy, poczucie dużej wartości i jej sensu. Odrębną formą terapeutyczną są wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne wycieczki, wyjazdy krajoznawcze rekreacyjne oraz zagraniczne.

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Legnickim Polu

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly