Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Babińskiego 25

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
ul. Babińskiego 25
30-393 Kraków
tel. tel. 12 262 02 48, 12 260 82 81, tel./fax 12 262 0
Strona internetowa: http://babinski.org.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Babińskiego 25


Dom mieści się na obrzeżach Krakowa, nieopodal Skawiny. Jest jednostką stacjonarną oferującą pobyt stały, zapewniającą mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb, na poziomie obowiązującego standardu. Aktualnie nasz Dom zamieszkuje 88 dorosłych kobiet.


W Domu znajdują się III działy opiekuńczo-terapeutyczne:


I dział opiekuńczo-terapeutyczny

I oddział opiekuńczo-terapeutyczny powstał w 1999 r. i jest przeznaczony dla mieszkanek sprawnych i zaradnych. Jego powstanie było związane z programem wsparcia osób najbardziej sprawnych. Motywem rozpoczęcia tych działań były złe strony organizacji domu polegające na odsunięciu mieszkańców od czynności związanych z życiem codziennym. Zadaniem realizowanym w tym dziale jest: samodzielne życie. Pierwszy etap realizowany w 1999 roku polegał na utworzeniu grupy liczącej 19 mieszkanek w wieku od 26 do 71 lat oraz przydzieleniu dla tej grupy dwóch stałych opiekunów, którzy pracowali w godzinach od 7.00 do 15.00.

W początkowym okresie praca polegała na wdrożeniu mieszkanek do samodzielnego wykonywania wszelkich czynności samoobsługowych takich, jak dbałość o higienę osobistą, wygląd, o swoje najbliższe otoczenie, odzież (prasowanie) oraz koncyliacyjne rozwiązywanie problemów w czasie nieobecności opiekuna.

Pierwsze znaczne efekty działań były widoczne już po okresie jednego roku. Obecnie organizacja pracy w tym dziale służy przygotowaniu pań do ewentualnego powrotu do życia w środowisku - w przypadku otwarcia się takich możliwości.

Życie mieszkanek, oprócz stałych codziennych czynności, wyznaczają zaplanowane cele grupowe oraz indywidualne określone dla poszczególnych mieszkanek. Cele grupowe to:

 • utrzymanie aktywności życiowej i umiejętności radzenia sobie z pojawiającymi się problemami,
 • zachęcanie do podejmowania pracy zarobkowej, udziału w zajęciach terapeutycznych,
 • integracja ze środowiskiem poprzez wyjazdy do kina, teatru, kawiarni, po zakupy, rozwijanie życia towarzyskiego, poprzez organizowanie imprez.

Cele indywidualne stanowią szeroką gamę działań wynikających z Indywidualnych Planów Wspierania Mieszkańca. Obecnie dział liczy 25 osób.


II dział opiekuńczo-terapeutyczny

Ten dział zamieszkuje 30 podopiecznych odznaczających się znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. W tym dziale znajdują się trzy grupy. Na jedną grupę przypada od 3 do 4 opiekunów. Każda mieszkanka posiada wybranego lub wskazanego pracownika pierwszego kontaktu, który jest odpowiedzialny za realizację Indywidualnego Planu Wspierania oraz za organizowanie czasu i dbanie o osobiste wyposażenie.

W związku z dużą niepełnosprawnością stopień opieki jest znaczny. W przypadku wielu osób wspieranie polega na wykonaniu za podopiecznego wszystkich czynności dnia codziennego i utrwalaniu czynności samoobsługowych, organizacji czasu wolnego, wyjazdów, spacerów, załatwianiu spraw indywidualnych. Opiekunowie współpracują z instruktorami terapii, razem wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne i wycieczki.


III dział opiekuńczo-terapeutyczny

Zamieszkują go 33 mieszkanki, w przeważającej części ze schorzeniami psychicznymi. W tym dziale znajdują się trzy grupy. Praca terapeutyczna jest skoncentrowana na dwóch głównych celach. Pierwszy to podniesienie poziomu społecznego funkcjonowania mieszkanek, drugi to organizacja czasu wolnego ( integracja z otoczeniem społecznym, zajęcia terapeutyczne na terenie DPS). Zgodnie z tym podejmowane są różne inicjatywy dotyczące mieszkanek całego działu bądź poszczególnych grup.

Mieszkanki trzeciego oddziału w większości to osoby sprawne fizycznie. Problem w realizacji postawionych celów najczęściej nie dotyczy fizycznych bądź intelektualnych spraw, z którymi borykają się mieszkanki, lecz następstw długotrwałej choroby psychicznej i pogłębiającej się przez lata bezczynności. Jest to „walka” z biernością, bezczynnością, lękiem przed zmianami, izolacją społeczną.


Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Kraków ul. Babińskiego

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly