Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubelskie
Kozula
21-500 Biała Podlaska
tel. tel./fax 83 343 34 70
Strona internetowa: http://www.dpskozula.pl

Opis:

 

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli jest najstarszym domem na terenie powiatu bialskiego. Położony jest tuż za miastem Biała Podlaska w odległości ok. 5km. od centrum miasta.

Uprzejmie informujemy, że Dom Pomocy Społecznej w Kozuli, dysponuje wolnymi miejscami.

Serdecznie zapraszamy osoby: w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chore, dorosłe,
dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie oraz osoby przewlekle psychicznie chore.

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli przeznaczony jest dla 220 osób: w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, dorosłych, dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Jest to placówka stacjonarna, zapewniająca całodobową opiekę i zaspokajająca potrzeby bytowe,
edukacyjne, społeczne i religijne.

Dom położony jest na terenie malowniczego XIX-wiecznego parku. Pobliski las, rzeka, łąki tworzą swoisty mikroklimat sprzyjający psychicznemu i fizycznemu zdrowiu mieszkańców. Zespół budynków został zlokalizowany w miejscu dawnej zabudowy gospodarczej obok zabytkowego dworku.

Do dyspozycji mieszkańców są pokoje 1, 2 i 3 osobowe spełniające wymagany standard tj. wieloosobowe 6m2, jednoosobowe ponad 9m2 na osobę.

W każdym pokoju znajduje się łazienka wyposażona w natryski, wanny, wc, umywalki, uchwyty służące osobom o ograniczonej sprawności. Powyższe urządzenia i sprzęt znacznie ułatwiają pracę personelu.


W każdym budynku są szerokie, przestrzenne korytarze z uchwytami przy ścianach dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynkach zamontowane są windy osobowe łączące wszystkie kondygnacje i ułatwiające poruszanie się oraz pochylnie umożliwiające przemieszczanie się osobom na wózkach inwalidzkich.


Wszystkie pokoje zostały wyposażone w łączność sygnalizacji przyzywowej z dyżurkami pielęgniarek. Założona została instalacja przeciwpożarowa oraz monitoring, w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i personelu. Zainstalowano 16 kamer z podglądem w dyżurkach ułatwiające personelowi sprawowanie dyżurów i służące bezpieczeństwu osób z zaburzeniami pamięci.

W ostatnich latach tj. 2006/7 wymienione zostały na nowe, kolorowe, antypoślizgowe wykładziny. Na holach i korytarzach całego budynku, wymieniono część okien oraz wyremontowano wyeksploatowane windy.

Terapia zajęciowa mieszkańców domu prowadzona jest indywidualnie i grupowo z osobami o podobnych zainteresowaniach. Dom dysponuje czterema pracowniami tj. tkacko-krawiecką, gospodarstwa domowego, ślusarsko-stolarską, pracownią służącą do podtrzymywania umiejętności i zwiększania aktywności mieszkańca.


Zajęcia indywidualne odbywają się w pokojach mieszkańców, natomiast zajęcia grupowe w odpowiednich pracowniach. W ramach terapii prowadzone są różne zajęcia: plastyczne, malowanie, wyklejanie, wycinanki, szydełkowanie, haftowanie, wyplatanie ze sznurka. Prace wykonane przez mieszkańców eksponowane są w domu i na zewnątrz.

Prowadzone są również zajęcia muzyczne i artystyczne, gdzie mieszkańcy pod kierunkiem instruktorów terapii zajęciowej przygotowują okazjonalne programy artystyczne, śpiewają piosenki, recytują wiersze.

Istnieje również dodatkowa forma usprawniania dzieci i dorosłych - hipoterapia.


W pawilonie rehabilitacyjno - leczniczym mieszczą się gabinety: fizykoterapii, hydroterapii, lekarski z pokojem zabiegowym oraz nowocześnie wyposażona sala doświadczania świata i sala gimnastyczna. Mieszkańcy są objęci stałą opieką psychologa.


Opieka nad mieszkańcami jest bardzo absorbujaca. Starość i niepełnosprawność, dysfunkcje narządu ruchu, zaburzenia pamięci, tęsknota, samotność, są to stany wymagające stałej opieki i bezwględna jest pomoc opiekunów i rehabilitantów. Dobro mieszkańca i jego samopoczucie jest naszym podstawowym zadaniem. Opiekunowie wychodzą na przeciw potrzebom mieszkańca, szukając odpowiednich metod pracy i zachowań.

Praca personelu opiekunczo-rehabilitacyjnego jest bardzo satysfakcjonująca ale niesie ze sobą zagrożenia chociażby ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. W związku z tym czynimy ciągłe starania by je maksymalnie ograniczać. Zostały opracowane i wdrożone procedury dotyczące prawidłowego podnoszenia ciężarów i osób. Opracowano szczegółowe instrukcje, które są stale dostępne pracownikom. Ponadto opracowano ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy. Aby usprawnić pracę przy pielęgnacji mieszkańca zakupiono wiele sprzętu ułatwiającego podnoszenie i przemieszczanie chorych, między innymi: podnośniki do hydro-wanny, łóżko do kąpieli chorych.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Kozuli

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly